Укупан број докумената
у овој категорији: 37

Правилник о допуни Правилника о спортским гранама и областима спорта у Републици Србији и спортским дисциплинама у оквиру спортских грана и области спорта

Датум: 23.08.2023

Правилник о одобравању и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта

Датум: 06.01.2023

Правилник о стипендирању

Датум: 09.06.2022

Правилник о националној категоризацији националних гранских спортских савеза

Датум: 04.05.2022

Правилник о стипендирању врхунских спортиста аматера за спортско усавршавање и додели новчане помоћи врхунским спортистима са посебним заслугама

Датум: 04.05.2022

Правилник о изменама и допунама Правилника о националној категоризацији спортова

Датум: 24.01.2022

Правилник о допуни Правилника о надлежним националним спортским савезима за спортске гране и области спорта у Републици Србији

Датум: 03.03.2021

Правилник о допуни Правилника о спортским гранама од посебног значаја за Републику Србију

Датум: 03.03.2021

Правилник о условима за кандидовање организација у области спорта за организовање великог међународног такмичења

Датум: 24.02.2021

Правилник о дозволи за рад спортских стручњака

Датум: 09.07.2020

Правилник о номенклатури спортских занимања и звања

Датум: 09.07.2020

Правилник о одобравању и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта

Датум: 09.07.2020

Правилник о спровођењу здравствених прегледа спортиста и спортских стручњака

Датум: 09.07.2020

Спортско - медицински упитник

Датум: 09.07.2020

Правилник о стручном оспособљавању за обављање одређених стручних послова у спорту

Датум: 09.07.2020

Уверење о завршеном стручном оспособљавању у области спорта

Датум: 09.07.2020

Правилник о надлежним националним спортским савезима за спортске гране и области спорта у Републици Србији ("Службени гласник РС", бр. 95/16 и 45/18)

Датум: 13.06.2019

Правилник о стручном спортском испиту

Датум: 13.06.2019

Правилник о спортским гранама и областима спорта у Републици Србији и спортским дисциплинама у оквиру спортских грана и области спорта ("Службени гласник РС" бр. 51/16, 95/16, 59/17, 84/17 и 44/18)

Датум: 13.06.2019

Правилник о садржини и начину вођењу Јединствене евиденције удружења, организација и предузетника у области спорта

Датум: 13.06.2019

Правилник о изменама Правилника о спортским гранама и областима спорта у Републици Србији и спортским дисциплинама у оквиру спортских грана и области спорта

Датум: 13.06.2019

Правилник о подношењу извештаја о одобреним и реализованим програмима и пројектима којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта

Датум: 13.06.2019

Правилник о ближим условима за обављање спортских активности и спортских делатности

Датум: 13.06.2019

Правилник о националним евиденцијама у области спорта

Датум: 13.06.2019

Правилник о националној категоризацији спортова

Датум: 13.06.2019

Правилник о спортским гранама од посебног спортског значаја

Датум: 13.06.2019

Правилник о надлежним националним спортским савезима за спортске гране и области спорта у Републици Србији

Датум: 13.06.2019

Правилник о изменама и допунама Правилника о спортским гранама и областима спорта у Републици Србији и спортским дисциплинама у оквиру спортских грана у области спорта

Датум: 13.06.2019

Правилник о одобравању и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта

Датум: 13.06.2019

Правилник о условима обављања спортских делатности

Датум: 13.06.2019

Правилник о коришћењу јавних спортских објеката и обављању спортских активности у јавним спортским објектима

Датум: 13.06.2019

Правилник о националној категоризацији спортских стручњака

Датум: 13.06.2019

Правилник о националној категоризацији врхунских спортиста

Датум: 13.06.2019

Правилник о надзору на стручним радом у области спорта

Датум: 13.06.2019

Правилник о начину издавања легитимације спортског инспектора

Датум: 13.06.2019

Правилник о евиденцијама које воде високошколске и друге организације које се баве оспособљавањем у области спорта

Датум: 13.06.2019

Правилник о ближим условима и критеријумима за стипендирање врхунских спортиста аматера за спортско усавршавање и за доделу новчане помоћи врхунским спортистимаса посебним заслугама

Датум: 02.08.2016

Top