Укупан број докумената
у овој категорији: 96

Одлука о висини одобрених средстава за редовне годишње програме надлежних националних спортских савеза, ОКС, ПОКС, ССС који се финансирају из буџета за 2024. годину

Датум: 29.12.2023

Одлука о висини одобрених средстава за програме међународна такмичења који се финансирају из буџета РС за 2024. годину

Датум: 29.12.2023

Одлука о висини одобрених средстава за програме спортских кампова који се финансирају из буџета РС за 2024. годину

Датум: 29.12.2023

Одлука о висини одобрених средстава за редовне годишње програме надлежних националних спортских савеза, ОКС, ПОКС, ССС који се финансирају из буџета за 2023. годину

Датум: 30.12.2022

Одлука о висини одобрених средстава за програме међународна такмичења који се финансирају из буџета РС за 2023. годину

Датум: 30.12.2022

Одлука о висини одобрених средстава за програме спортских кампова који се финансирају из буџета РС за 2023. годину

Датум: 30.12.2022

Одлука о висини одобрених средстава за редовне годишње програме надлежних националних спортских савеза за 2022. годину 30.12.2021.

Датум: 30.12.2021

Одлука о висини одобрених средстава за програме међународних такмичења за 2022. годину 30.12.2021.

Датум: 30.12.2021

Одлука о висини одобрених средстава за програме спортских кампова за 2022. годину 30.12.2021.

Датум: 30.12.2021

Одлука о висини одобрених средстава за редовне годишње програме надлежних националних спортских савеза,ОКС,ПОКС, ССС, који се финансирају из буџета Републике Србије за 2021. годину

Датум: 31.12.2020

Одлука о висини одобрених средстава за програме међународних такмичења који се финансирају из буџета Републике Србије за 2021. годину

Датум: 31.12.2020

Одлука о висини одобрених средстава за програме спортских кампова који се финансирају из буџета Републике Србије за 2021. годину

Датум: 31.12.2020

Одлука о висини одобрених средстава за субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама за 2021 - Предузеће СП Атлетика 2022 doo.

Датум: 31.12.2020

Одлука о висини одобрених средстава за субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама за 2021 - Квалификациони кошаркашки турнир 2021.

Датум: 31.12.2020

Одлука о висини одобрених средстава за субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама за 2021 - Предузеће EURO VOLLEY 2021 doo.

Датум: 31.12.2020

2-Одлука о изменама и допуни одлуке редовни програми 27.фебруар 2020. године

Датум: 11.05.2020

1-Одлука о измени и допуни одлуке међународна такмичења 27.фебруар 2020. године

Датум: 11.05.2020

1-Одлука о измени и допуни одлуке редовни програми 28.јануар 2020. године

Датум: 11.05.2020

1- одлука о измени одлуке о висини одобрених средстава за спортске кампове

Датум: 12.11.2019

14 – одлуке о измени одлуке о висини одобрених средстава за редовне годишње програме надлжених националниј спортских савеза ОКС; ПОКС; ССС 2019

Датум: 12.11.2019

13 – одлуке о измени одлуке о висини одобрених средстава за редовне годишње програме надлжених националниј спортских савеза ОКС; ПОКС; ССС 2019

Датум: 12.11.2019

11 – одлуке о измени одлуке о висини одобрених средстава за редовне годишње програме надлжених националниј спортских савеза ОКС; ПОКС; ССС 2019

Датум: 12.11.2019

3-Oдлука о измени одлуке о висини одобрених стедстава за међународна такмичења 2019.

Датум: 27.02.2019

2-Одлука о измени одлуке о висни одобрених средства за међународна такмичења 2019

Датум: 27.02.2019

Одлука о висини одобрених средстава за редовне годишње програме националних спортских савеза ОКС, ПОКС, ССС који се финансирају из буџета Републике Србије за 2020. годину

Датум: 31.12.2019

Одлука о висини одобрених средстава за програме спортских кампова који се финансирају из буџета за 2020. годину

Датум: 31.12.2019

Одлука о висини одобрених средстава за програме међународних такмичења који се финансирају из буџета за 2020. годину

Датум: 31.12.2019

10-Одлука о измени одлуке o висини одобрених средстава за редовне годишње програме надлежних националних спортских савеза, OКС, ПOКС, ССС за 2019.

Датум: 12.11.2019

9-Одлука о измени одлуке o висини одобрених средстава за редовне годишње програме надлежних националних спортских савеза, OКС, ПOКС, ССС за 2019.

Датум: 12.11.2019

8-Одлука о измени одлуке o висини одобрених средстава за редовне годишње програме надлежних националних спортских савеза, OКС, ПOКС, ССС за 2019.

Датум: 12.11.2019

7-Одлука о измени одлуке o висини одобрених средстава за редовне годишње програме надлежних националних спортских савеза, OКС, ПOКС, ССС за 2019.

Датум: 12.11.2019

6-Одлука о измени одлуке o висини одобрених средстава за редовне годишње програме надлежних националних спортских савеза, OКС, ПOКС, ССС за 2019.

Датум: 12.11.2019

5-Одлука о измени одлуке o висини одобрених средстава за редовне годишње програме надлежних националних спортских савеза, OКС, ПOКС, ССС за 2019.

Датум: 12.11.2019

4-Одлука о измени одлуке o висини одобрених средстава за редовне годишње програме надлежних националних спортских савеза, OКС, ПOКС, ССС за 2019.

Датум: 12.11.2019

3-Одлука о измени одлуке o висини одобрених средстава за редовне годишње програме надлежних националних спортских савеза, OКС, ПOКС, ССС за 2019.

Датум: 12.11.2019

2-Одлука о измени одлуке o висини одобрених средстава за редовне годишње програме надлежних националних спортских савеза, OКС, ПOКС, ССС за 2019.

Датум: 12.11.2019

1-Одлука о измени одлуке o висини одобрених средстава за редовне годишње програме надлежних националних спортских савеза, OКС, ПOКС, ССС за 2019.

Датум: 12.11.2019

Одлука о висини одобрених средстава за програме међународних такмичења који се финансирају из буџета Републике Србије за 2016. gодину

Датум: 03.01.2019

Одлука о висини одобрених средстава за програме спортских кампова који се финансирају из буџета Републике Србије за 2017. годину

Датум: 15.01.2019

Одлука о висини одобрених средстава за програме међународних такмичења који се финансирају из буџета Републике Србије за 2017. годину

Датум: 14.01.2019

Одлука о висини одобрених средстава за програме спортских кампова који се финансирају из буџета Републике Србије за 2016. годину

Датум: 10.01.2019

Одлука о висини одобрених средстава за субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама у области спорта за 2016. годину

Датум: 10.01.2019

Одлука о висини одобрених средстава за програме спортских кампова који се финансирају из буџета Републике Србије за 2015. годину

Датум: 10.01.2019

Одлука о висини одобрених средстава за програме међународних такмичења који се финансирају из буџета Републике Србије за 2015. годину

Датум: 10.01.2019

Одлука о висини одобрених средстава за субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама у области спорта за 2015. годину

Датум: 10.01.2019

Одлука о висини одобрених средстава по програмима и пројектима који се финансирају из буџета Републике Србије за 2014. годину - Редовни програми

Датум: 10.01.2019

Одлука о висини одобрених средстава по програмима и пројектима који се финансирају из буџета Републике Србије за 2014. годину - Спортски кампови

Датум: 10.01.2019

Одлука о висини одобрених средстава за субевнције 2019 ЕП у кошарци за жене

Датум: 28.02.2019

1-Одлука о измени одлуке међународна такмичења

Датум: 27.02.2019

Одлука о висини одобрених средстава за редовне програме надлежних националних спортских савеза, ОКС, ПОКС и ССС, који се финансирају из буџета Републике Србије за 2019. годину

Датум: 26.02.2019

Одлука о висини одобрених средстава за програме спортских кампова који се финансирају из буџета Републике Србије за 2019. годину

Датум: 25.02.2019

Одлука о висини одобрених средстава за програме међународних такмичења који се финансирају из буџета Републике Србије за 2019. годину

Датум: 24.02.2019

14-Одлука о измени одлуке редовни програми

Датум: 23.02.2019

13-Одлука о изменама и допуни одлуке редовни програми

Датум: 22.02.2019

12- Одлука о измени одлуке редовни програми

Датум: 21.02.2019

11-Одлука о измени одлуке редовни програми

Датум: 20.02.2019

10-Одлука о измени одлуке редовни програми

Датум: 19.02.2019

9-Одлука о измени одлуке редовни програми

Датум: 18.02.2019

8-Одлука о измени одлуке редовни програми

Датум: 17.02.2019

5-Одлука о измени одлуке редовни програми

Датум: 14.02.2019

7-Одлука о изменама и допуни одлуке редовни програми

Датум: 16.02.2019

6-Одлука о изменама и допуни одлуке редовни програми

Датум: 15.02.2019

4-Одлука о измени одлуке редовни програми

Датум: 13.02.2019

3-Одлука о изменама и допуни одлуке редовни програми

Датум: 12.02.2019

2-Одлука о измени одлуке Међународна такмичења

Датум: 11.02.2019

2-Одлука о измени одлуке редовни програми

Датум: 10.02.2019

1-Одлука о изменама и допуни одлуке редовни програми

Датум: 09.02.2019

1-Одлука о измени одлуке међународна такмичења

Датум: 08.02.2019

Одлука о висини одобрених средстава за субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама у области спорта за 2018. годину

Датум: 07.02.2019

Одлука о висини одобрених средстава за редовне годишње програме надлежних националних спортских савеза, ОКС, ПОКС и ССС који се финансирају из буџета РС за 2018. годину

Датум: 06.02.2019

Одлука о висини одобрених средстава за програме спортских кампова који се финансирају из буџета РС за 2018. годину

Датум: 05.02.2019

Одлука о висини одобрених средстава за програме међународних такмичења који се финансирају из буџета РС за 2018. годину

Датум: 04.02.2019

13-Одлукa о изменама одлуке о висини одобрених средстава за редовне годишње програме националних гранских савеза, ОКС, ПОКС и ССС који се финансирају из буџета Републике Србије за 2017. годину

Датум: 03.02.2019

12 - Одлукa о изменама одлуке о висини одобрених средстава за редовне годишње програме националних гранских савеза, ОКС, ПОКС и ССС који се финансирају из буџета Републике Србије за 2017.

Датум: 02.02.2019

11 - Одлукa о изменама одлуке о висини одобрених средстава за редовне годишње програме националних гранских савеза, ОКС, ПОКС и ССС који се финансирају из буџета Републике Србије за 2017.

Датум: 01.02.2019

10 - Одлука о изменама и допуни одлуке о висини одобрених средстава за редовне годишње програме надлежних националних спортских савеза, ОКС, ПОКС, ССС, који се финансирају из буџета РС за 2017.

Датум: 31.01.2019

9-Одлукa о изменама одлуке о висини одобрених средстава за редовне годишње програме националних гранских савеза, ОКС, ПОКС и ССС који се финансирају из буџета Републике Србије за 2017. годину

Датум: 30.01.2019

8-Одлукa о изменама одлуке о висини одобрених средстава за редовне годишње програме националних гранских савеза, ОКС, ПОКС и ССС који се финансирају из буџета Републике Србије за 2017. годину

Датум: 29.01.2019

7-Одлукa о изменама одлуке о висини одобрених средстава за редовне годишње програме националних гранских савеза, ОКС, ПОКС и ССС који се финансирају из буџета Републике Србије за 2017. годину

Датум: 28.01.2019

6-Одлукa о изменама одлуке о висини одобрених средстава за редовне годишње програме националних гранских савеза, ОКС, ПОКС и ССС који се финансирају из буџета Републике Србије за 2017. годину

Датум: 27.01.2019

5-Одлукa о изменама одлуке о висини одобрених средстава за редовне годишње програме националних гранских савеза, ОКС, ПОКС и ССС који се финансирају из буџета Републике Србије за 2017. годину

Датум: 26.01.2019

4-Одлука о измени одлуке о висини одобрених средстава за програме међународних такмичења који се финансирају из буџета Републике србије за 2017. годину

Датум: 25.01.2019

4-Одлукa о изменама одлуке о висини одобрених средстава за редовне годишње програме националних гранских савеза, ОКС, ПОКС и ССС који се финансирају из буџета Републике Србије за 2017. годину

Датум: 24.01.2019

3-Одлука о измени одлуке о висини одобрених средстава за програме међународних такмичења који се финансирају из буџета Републике србије за 2017. годину

Датум: 23.01.2019

3-Одлукa о изменама одлуке о висини одобрених средстава за редовне годишње програме националних гранских савеза, ОКС, ПОКС и ССС који се финансирају из буџета Републике Србије за 2017. годину

Датум: 22.01.2019

2-Одлука о изменама одлуке о висини одобрених средстава за програме међународних такмичења који се финансирају из буџета РС за 2017

Датум: 21.01.2019

2-Одлукa о изменама одлуке о висини одобрених средстава за редовне годишње програме националних гранских савеза, ОКС, ПОКС и ССС који се финансирају из буџета Републике Србије за 2017. годину

Датум: 20.01.2019

1-Одлука о измени одлуке о висини одобрених средстава за програме међународних такмичења који се финансирају из буџета Републике Србије за 2017. годину

Датум: 19.01.2019

1-Одлукa о изменама одлуке о висини одобрених средстава за редовне годишње програме националних гранских савеза, ОКС, ПОКС и ССС који се финансирају из буџета Републике Србије за 2017. годину

Датум: 18.01.2019

Одлука о висини одобрених средстава за реализацију програмских активности који се финансирају из средстава доплатне поштанске марке за 2017. годину

Датум: 12.01.2019

Одлукa о висини одобрених средстава за редовне годишње програме националних гранских савеза, ОКС, ПОКС и ССС који се финансирају из буџета Републике Србије за 2017. годину

Датум: 13.01.2019

Одлука о висини одобрених средстава по програмима и пројектима који се финансирају из буџета Републике Србије за 2014. годину - Међународна такмичења

Датум: 01.01.2019

Одлука о висини одобрених средстава за редовне годишње програме националних гранских савеза, ОКС, ПОКС и ССС који се финансирају из буџета Републике Србије за 2015. годину

Датум: 09.01.2019

Одлука о висини одобрених средстава за редовне годишње програме националних гранских спортских савеза, ОКС, ПОКС и ССС, који се финансирају из буџета Републике Србије за 2016. годину

Датум: 11.01.2019

Одлука о висини одобрених средстава за реализацију програмских активности који се финансирају из средстава доплатне поштанске марке за 2016. годину

Датум: 10.01.2019

Одлука о висини одобрених средстава за реализацију програмских активности које се финансирају из средстава доплатне поштанске марке за 2015. године

Датум: 12.01.2019

Top