Укупан број докумената
у овој категорији: 22

Правилник о садржини и начину вођења Регистра удружења друштава и савеза у области спорта

Датум: 13.06.2019

Регистрациона пријава

Датум: 13.06.2019

Образац 2 - Брисање из регистра стр.3

Датум: 13.06.2019

Образац 2 - Брисање из регистра стр.2

Датум: 13.06.2019

Образац 2 - Брисање из регистра

Датум: 13.06.2019

Додатак 01 - Пријава промене назива

Датум: 13.06.2019

Додатак 02 - Пријава промене седишта

Датум: 13.06.2019

Додатак 03 - Пријава промене заступника

Датум: 13.06.2019

Додатак 04 - Пријава промене статута

Датум: 13.06.2019

Додатак 05 - Пријава промене гране/дисциплине/области

Датум: 13.06.2019

Додатак 06 - Пријава промене трајања

Датум: 13.06.2019

Додатак 07 - Пријава промене уписа/брисања забелешке

Датум: 13.06.2019

Додатак 08 - Пријава промене разуна у банци/контакт података

Датум: 13.06.2019

Додатак 09 - Пријава промене делатности

Датум: 13.06.2019

Додатак 10 - Пријава промене - Покретање поступка ликвидације

Датум: 13.06.2019

Додатак 11 - Пријава промене - Обустава поступка ликвидације

Датум: 13.06.2019

Додатак 12 - Пријава промене - Покретање поступка стечаја

Датум: 13.06.2019

Додатак 13 - Пријава промене - Обустава стечајног поступка

Датум: 13.06.2019

Додатак 14 - Пријава промене огранка

Датум: 13.06.2019

Додатак 15 - Пријава промене о регистрованом огранку

Датум: 13.06.2019

Додатак 16 - Пријава промене чланства

Датум: 13.06.2019

Додатак 17 - Пријава података о привредној делатности

Датум: 02.08.2016

Top