Укупан број докумената
у овој категорији: 18

Годишњи извештај о раду за 2023. годину

Датум: 01.04.2024

Одлука о давања сагласности на годишњи извештај о раду за 2023. годину

Датум: 01.04.2024

План рада за 2024. годину

Датум: 04.01.2024

Одлука о давању позитивног мишљења на годишњe планове инспекцијског надзора за 2024. годину

Датум: 04.01.2024

План рада за 2023. годину

Датум: 06.10.2023

Годишњи извештај о раду за 2022. годину

Датум: 23.03.2023

Контролне листе

Датум: 12.10.2022

Контролне листе

Датум: 19.01.2022

Годишњи план рада за 2022. годину

Датум: 19.01.2022

Одлука о давању позитивног мишљења на годишњe планове инспекцијског надзора за 2022. годину

Датум: 18.01.2022

Годишњи план рада за 2021. годину

Датум: 05.02.2021

Одлука о давању позитивног мишљења на годишњe планове инспекцијског надзора за 2021. годину

Датум: 05.02.2021

Годишњи извештај о раду за 2019. годину

Датум: 12.05.2020

Мишљење КК на годишње планове за 2019. године

Датум: 14.06.2019

Годишњи план рада за 2019. годину

Датум: 14.06.2019

Годишњи извештај о раду за 2018. годину

Датум: 14.06.2019

Годишњи план рада за 2018. годину.

Датум: 14.06.2019

Годишњи извештај о раду за 2017. годину

Датум: 14.06.2019

Top