ЕУ интеграције и међународна сарадња

Међународну сарадњу у области спорта, Министарство омладине и спорта остварује кроз послове хармонизације домаћих прописа у области спорта са правним тековинама ЕУ, пружање подршке организацијама у области спорта у активностима на међународном плану, нарочито у процесима повезаним са ИПА пројектима и другим међународним фондовима, учешће на скуповима, семинарима, конференцијама и другим активностима на билатералном и мултилатералном нивоу. Министарство је активно на међународном нивоу у телима надлежним за спорт као што су ЕПАС – проширени парцијални споразум за спорт Савета Европе, Т-РВ комитет оријентисан на борбу против насиља и недоличног понашања гледалаца на спортским приредбама, те активно подстиче међународну сарадњу појединаца, клубова и савеза у области спорта.

Top