ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Министарство спорта је у складу са чланом 56. став 2. Закона о заштити података о личности („Службени гласник РС“, број 87/18) одредило лице за заштиту података о личности.

Лице одређено за заштиту података о личности извршава своје обавезе прописане чланом 58. Закона о заштити података о личности, и то:

1) информише и даје мишљење руковаоцу или обрађивачу, као и запосленима који врше радње обраде о њиховим законским обавезама у вези са заштитом података о личности;

2) прати примену одредби овог закона, других закона и интерних прописа руковаоца или обрађивача који се односе на заштиту података о личности, укључујући и питања поделе одговорности, подизања свести и обуке запослених који учествују у радњама обраде, као и контроле;

3) даје мишљење, када се то затражи, о процени утицаја обраде на заштиту података о личности и прати поступање по тој процени, у складу са чланом 54. овог закона;

4) сарађује са Повереником, представља контакт тачку за сарадњу са Повереником и саветује се са њим у вези са питањима која се односе на обраду, укључујући и обавештавање и прибављање мишљења из члана 55. овог закона.

У извршавању својих обавеза лице за заштиту података о личности дужно је да посебно води рачуна о ризику који се односи на радње обраде, узимајући у обзир природу, обим, околности и сврхе обраде.

Лице за заштиту података о личности одређено од стране министра не даје правне савете другим руковаоцима и другим физичким лицима која нису запослена у Министарству .

Контакт подаци лица одређеног за заштиту података о личности у Министарству спорта:
Бојана Млађеновић

Адреса лица за заштиту података о личности:
Булевар Михајла Пупина 2 (Палата „Србија“), Београд

Адреса е-поште лица за заштиту података о личности:
bojana.mladjenovic@mos.gov.rs

Број телефона лица за заштиту података о личности:
+381 11 311 70 99

Top