Именик министарства

КАБИНЕТ МИНИСТРА

Шеф кабинета

Јован Кнежевић

Булевар Михајла Пупина 2 (Палата "Србија"), Београд

Тел: (011) 2142 - 564,  313 - 0913 

Е-пошта: kabinet@mos.gov.rsjovan.knezevic@mos.gov.rs

Служба за односе с јавношћу

Недељка Милетић

Булевар Михајла Пупина 2 (Палата „Србија“), Београд
источно крило, приземље, канцеларија број 38
Телефон: (011) 311 - 2961, 311 - 3944, 311 - 7079  
Ел. пошта: press@mos.gov.rsneda.miletic@mos.gov.rs

Државни секретар

Марко Кешељ

Булевар Михајла Пупина 2 (Палата „Србија“), Београд
источно крило, приземљe,  канцеларија број 35 
Телефон: (011) 3111 - 781
Ел. пошта: marko.keselj@mos.gov.rs

в.д. Помоћника министра – руководилац Сектора за спорт

Жељко Трајковић

Булевар Михајла Пупина 2 (Палата „Србија“), Београд
источно крило, приземље, канцеларија број 2
Телефон: (011) 311 - 75 - 53, 311 - 73 - 57
Факс: 011/311 75 51
Ел. пошта: zeljko.trajkovic@mos.gov.rs

СЕКТОР ЗА СПОРТ

Одељење за развој и унапређење система спорта

Начелник одељења

Ивана Пашић

Булевар Михајла Пупина 2 (Палата "Србија"), Београд источно крило, приземље, канцеларија број 3 Тел: (011)   Факс: 011/311 75 51 Ел.пошта: ivana.pasic@mos.gov.rs

Група за нормативне, правне и оперативно – аналитичке послове у спорту

Руководилац групе

Татјана Наумовић

Булевар Михајла Пупина 2 (Палата „Србија”), Београд
источно крило, приземље, канцеларија број 7
Tелефон:  (011) 2604 - 269; факс: 011/311-7551
Eл. пошта: tatjana.naumovic@mos.gov.rs

ГРУПА ЗА УПРАВЉАЊЕ ИНФРАСТРУКТУРНИМ ПРОЈЕКТИМА

Руководилац групе

Жаклина Гостиљац Masela

Булевар Михајла Пупина 2 (Палата „Србија”), Београд
источно крило, приземље, канцеларија број 6
Телефон/факс: (011) 213 - 8110
Eл. пошта: zaklina.gostiljac@mos.gov.rs

ОДСЕК ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ У СПОРТУ

Шеф одсека

Владета Терзић

Булевар Михајла Пупина 2 (Палата „Србија”), Београд
источно крило, приземље, канцеларија број 10
Tелефон: (011) 311 - 75 - 92, факс 
Eл. пошта: vladeta.terzic@mos.gov.rs

СЕКТОР ЗА МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ И ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

Помоћник министра - руководилац Сектора за међународну сарадњу

и европске интеграције

Урош Прибићевић

Булевар Михајла Пупина 2 (Палата „Србија”), Београд
источно крило, 3. спрат, канцеларија број 307
Телефон/факс: (011) 313 -09 - 23, 313 - 0919
Eл. пошта: uros.pribicevic@mos.gov.rs

Група за ИПА пројекте и међународне фондове

Руководилац групе

Зорица Андрић

Булевар Михајла Пупина 2 (Палата „Србија”), Београд
источно крило, 3. спрат, канцеларија број 310
Телефон/факс: (011) 311-7296
Eл. пошта: zorica.andric@mos.gov.rs

Група за билатералну и мултилатералну

сарадњу и европске интеграције

Руководилац Групе

Уна Павловић

Булевар Михајла Пупина 2 (Палата „Србија”), Београд
источно крило, 3. спрат, канцеларија број 308
Телефон/факс:(011) 214- 2450
Eл. пошта: una.pavlovic@mos.gov.rs

СЕКРЕТАРИЈАТ

в.д. Секретар

Зорица Бугарски

Булевар Михајла Пупина 2 (Палата „Србија”), Београд
источно крило, приземље, канцеларија број 17
Телефон:  (011)  311-70-99, 311- 22-61. 
Eл. пошта: zorica.bugarski@mos.gov.rssekretarijat.mos@mos.gov.rs

Одељење за људске ресурсе, правне и опште послове

Начелник одељења

Булевар Михајла Пупина 2 (Палата „Србија”), Београд
источно крило, приземље, канцеларија број 16
Телефон: 
Eл. пошта: 

Одељење за финансијско – материјалне, аналитичке и информатичке послове

Начелник одељења

Дејан Бакић

Булевар Михајла Пупина 2 (Палата „Србија”), Београд
источно крило, приземље, канцеларија број 12
Телефон:( 011) 311- 4612
Eл. пошта: dejan.bakic@mos.gov.rs

 

Top