Именик министарства

КАБИНЕТ МИНИСТРА

Шеф кабинета

Јован Кнежевић

Булевар Михајла Пупина 2 (Палата "Србија"), Београд

Тел: (011) 311- 7628, 313 - 0913 , Факс: (011) 313 - 0915

Е-пошта: kabinet@mos.gov.rsjovan.knezevic@mos.gov.rs

Служба за односе с јавношћу

Недељка Милетић

Булевар Михајла Пупина 2 (Палата „Србија“), Београд
источно крило, приземље, канцеларија број 38
Телефон: 011/ 311-7632
Ел. пошта: press@mos.gov.rsneda.miletic@mos.gov.rs

Државни секретар

Марко Кешељ

Булевар Михајла Пупина 2 (Палата „Србија“), Београд
источно крило, приземљe,  канцеларија број 35 
Телефон: 011/3111-781
Ел. пошта: marko.keselj@mos.gov.rs

в.д. Помоћника министра – руководилац Сектора за спорт

др Мирко Кантар

Булевар Михајла Пупина 2 (Палата „Србија“), Београд
источно крило, приземље, канцеларија број 2
Телефон: 011/311 75 53, 011/311 73 57, 011/301 4001, 011/301 4002
Факс: 011/311 75 51
Ел. пошта: mirko.kantar@mos.gov.rs

СЕКТОР ЗА СПОРТ

Одељење за развој и унапређење система спорта

Начелник одељења

Група за нормативне, правне и оперативно – аналитичке послове у спорту

Руководилац групе

Татјана Наумовић

Булевар Михајла Пупина 2 (Палата „Србија”), Београд
источно крило, приземље, канцеларија број 7
Tелефон: 2604-269; факс: 011/311-7551
Eл. пошта: tatjana.naumovic@mos.gov.rs

ГРУПА ЗА УПРАВЉАЊЕ ИНФРАСТРУКТУРНИМ ПРОЈЕКТИМА

Руководилац групе

Жаклина Гостиљац Masela

Булевар Михајла Пупина 2 (Палата „Србија”), Београд
источно крило, приземље, канцеларија број 6
Телефон/факс: 011/214-7841
Eл. пошта: zaklina.gostiljac@mos.gov.rs

ОДСЕК ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ У СПОРТУ

Шеф одсека

Владета Терзић

Булевар Михајла Пупина 2 (Палата „Србија”), Београд
источно крило, приземље, канцеларија број 10
Tелефон: 011/311 - 75 - 92, факс 
Eл. пошта: vladeta.terzic@mos.gov.rs

 

СЕКТОР ЗА МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ И ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

Помоћник министра - руководилац Сектора за међународну сарадњу

и европске интеграције

Урош Прибићевић

Булевар Михајла Пупина 2 (Палата „Србија”), Београд
источно крило, 3. спрат, канцеларија број 307
Телефон/факс: 011/313-09-23,
Eл. пошта: uros.pribicevic@mos.gov.rs

 

Група за ИПА пројекте и међународне фондове

Руководилац групе

Зорица Андрић

Булевар Михајла Пупина 2 (Палата „Србија”), Београд
источно крило, 3. спрат, канцеларија број 310
Телефон/факс: 011/311-7296
Eл. пошта: zorica.andric@mos.gov.rs

Група за билатералну и мултилатералну

сарадњу и европске интеграције

Руководилац Групе

Уна Павловић

Булевар Михајла Пупина 2 (Палата „Србија”), Београд
источно крило, 3. спрат, канцеларија број 308
Телефон/факс:011-214- 2450
Eл. пошта: una.pavlovic@mos.gov.rs

СЕКРЕТАРИЈАТ

в.д. Секретар

Зорица Бугарски

Булевар Михајла Пупина 2 (Палата „Србија”), Београд
источно крило, приземље, канцеларија број 17
Телефон:  011/ 311-70-09, 311/22-61. 
Eл. пошта: zorica.bugarski@mos.gov.rssekretarijat.mos@mos.gov.rs

Одељење за људске ресурсе, правне и опште послове

Начелник одељења

Булевар Михајла Пупина 2 (Палата „Србија”), Београд
источно крило, приземље, канцеларија број 16
Телефон: 
Eл. пошта: 

Одељење за финансијско – материјалне, аналитичке и информатичке послове

Начелник одељења

Дејан Бакић

Булевар Михајла Пупина 2 (Палата „Србија”), Београд
источно крило, приземље, канцеларија број 12
Телефон: 011/311-4612
Eл. пошта: dejan.bakic@mos.gov.rs

 

Top