Imenik ministarstva

KABINET MINISTRA

Šef kabineta

Nemanja Svjetličić

Bulevar Mihajla Pupina 2 (Palata "Srbija"), Beograd

Tel: (011) , Faks: (011) 

E-pošta: kabinet@mos.gov.rs

 

Služba za odnose s javnošću

Bulevar Mihajla Pupina 2 (Palata „Srbija“), Beograd
istočno krilo, prizemlje, kancelarija broj 38
Telefon: 011/ 311-7632
El. pošta: press@mos.gov.rs

 

Državni sekretar

Milan Savić

Bulevar Mihajla Pupina 2 (Palata „Srbija“), Beograd
istočno krilo, prizemlj,  kancelarija broj 35
Telefon: 011/3111-781
El. pošta: milan.savic@mos.gov.rs

 

Državni sekretar

 

Bulevar Mihajla Pupina 2 (Palata „Srbija“), Beograd
istočno krilo, prizemlje kancelarija broj 35
Telefon:
El. pošta:

SEKTOR ZA OMLADINU

v.d.  pomoćnika ministra – rukovodilac Sektora za omladinu

Snežana Žugić

Bulevar Mihajla Pupina 2 (Palata „Srbija“), Beograd
istočno krilo, treći sprat, kancelarija broj 342
Telefon: 011/311-23-10, 213-89-31
Faks:
El. pošta:snezana.zugic@mos.gov.rs

Odsek za strateške, normativne, pravne i operativno – analitičke poslove

Šef odseka

Aleksandar Voštić

Bulevar Mihajla Pupina 2 (Palata „Srbija”) Beograd
istočno krilo, 3. sprat, kancelarija broj 334
Telefon: 011/313-0910, tel/faks: 011/311-1966
El. pošta: aleksandar.vostic@mos.gov.rs

 

 

Grupa za saradnju sa udruženjima i kancelarijama za mlade

Rukovodilac grupe

 

Bulevar Mihajla Pupina 2 (Palata „Srbija“), Beograd
istočno krilo, 3. sprat, kancelarija broj 341
Telefon: 011/3111-975
El. pošta:

 

 Fond za mlade talente Republike Srbije

Rukovodilac Radne grupe Fonda

Jelena Praizović

Bulevar Mihajla Pupina 2 (Palata „Srbija“), Beograd
istočno krilo, 3. sprat, kancelarija broj 337
Telefon: +381 11 3110 785 (od 9 do 12 časova)
Faks: 011/2142450
El. pošta: fond@mos.gov.rs

 

SEKTOR ZA SPORT

Pomoćnik ministra – rukovodilac Sektora za sport

Darko Udovičić

Bulevar Mihajla Pupina 2 (Palata „Srbija“), Beograd
istočno krilo, prizemlje, kancelarija broj 2
Telefon: 011/311 75 53, 011/311 73 57, 011/301 4001, 011/301 4002
Faks: 011/311 75 51
El. pošta: darko.udovicic@mos.gov.rs

 

Odeljenje za razvoj i unapređenje sistema sporta

Načelnik odeljenja

dr Mirko Kantar

Bulevar Mihajla Pupina 2 (Palata „Srbija“), Beograd
istočno krilo, prizemlje, kancelarija broj 3
Telefon: 011/213 7059 , 011/301 4003
El. pošta: mirko.kantar@mos.gov.rs

 

Grupa za normativne, pravne i operativno – analitičke poslove u sportu

Rukovodilac grupe

Tatjana Naumović

Bulevar Mihajla Pupina 2 (Palata „Srbija”), Beograd
istočno krilo, prizemlje, kancelarija broj 7
Telefon: 2604-269; faks: 011/311-7551
El. pošta: tatjana.naumovic@mos.gov.rs

GRUPA ZA UPRAVLjANjE INFRASTRUKTURNIM PROJEKTIMA

Rukovodilac grupe

Žaklina Gostiljac Masela

Bulevar Mihajla Pupina 2 (Palata „Srbija”), Beograd
istočno krilo, prizemlje, kancelarija broj 6
Telefon/faks: 011/214-7841
El. pošta: zaklina.gostiljac@mos.gov.rs

ODSEK ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE U SPORTU

Šef odseka

Vladeta Terzić

Bulevar Mihajla Pupina 2 (Palata „Srbija”), Beograd
istočno krilo, prizemlje, kancelarija broj 10
Telefon: 011/311 - 75 - 92, faks 
El. pošta: vladeta.terzic@mos.gov.rs

 

SEKTOR ZA MEĐUNARODNU SARADNjU I EVROPSKE INTEGRACIJE

Pomoćnik ministra - rukovodilac Sektora za međunarodnu saradnju

i evropske integracije

Uroš Pribićević

Bulevar Mihajla Pupina 2 (Palata „Srbija”), Beograd
istočno krilo, 3. sprat, kancelarija broj 307
Telefon/faks: 011/313-09-23,
El. pošta: uros.pribicevic@mos.gov.rs

 

Grupa za IPA projekte i međunarodne fondove

 

Grupa za bilateralnu i multilateralnu

saradnju i evropske integracije

Rukovodilac Grupe

Una Pavlović

Bulevar Mihajla Pupina 2 (Palata „Srbija”), Beograd
istočno krilo, 3. sprat, kancelarija broj 308
Telefon/faks:
El. pošta: una.pavlovic@mos.gov.rs

 

SEKRETARIJAT

v.d. Sekretar

Milija Lazarević

Bulevar Mihajla Pupina 2 (Palata „Srbija”), Beograd
istočno krilo, prizemlje, kancelarija broj 17
Telefon:  011/ 311-70-09, 311/22-61. 
El. pošta: milija.lazarevic@mos.gov.rs sekretarijat.mos@mos.gov.rs

 

Odeljenje za ljudske resurse, pravne i opšte poslove

Načelnik odeljenja

Zorica Bugarski

Bulevar Mihajla Pupina 2 (Palata „Srbija”), Beograd
istočno krilo, prizemlje, kancelarija broj 16
Telefon: 011/3117-475
El. pošta: zorica.bugarski@mos.gov.rs

 

Odeljenje za finansijsko – materijalne, analitičke i informatičke poslove

Načelnik odeljenja

Dejan Bakić

Bulevar Mihajla Pupina 2 (Palata „Srbija”), Beograd
istočno krilo, prizemlje, kancelarija broj 12
Telefon: 011/311-4612
El. pošta: dejan.bakic@mos.gov.rs

 

Top