Imenik ministarstva

KABINET MINISTRA

Šef kabineta

Jovan Knežević

Bulevar Mihajla Pupina 2 (Palata "Srbija"), Beograd

Tel: (011) 2142 - 564,  313 - 0913 

E-pošta: kabinet@mos.gov.rsjovan.knezevic@mos.gov.rs

Služba za odnose s javnošću

Nedeljka Miletić

Bulevar Mihajla Pupina 2 (Palata „Srbija“), Beograd
istočno krilo, prizemlje, kancelarija broj 38
Telefon: (011) 311 - 2961, 311 - 3944, 311 - 7079  
El. pošta: press@mos.gov.rsneda.miletic@mos.gov.rs

Državni sekretar

Marko Kešelj

Bulevar Mihajla Pupina 2 (Palata „Srbija“), Beograd
istočno krilo, prizemlje,  kancelarija broj 35 
Telefon: (011) 3111 - 781
El. pošta: marko.keselj@mos.gov.rs

v.d. Pomoćnika ministra – rukovodilac Sektora za sport

Željko Trajković

Bulevar Mihajla Pupina 2 (Palata „Srbija“), Beograd
istočno krilo, prizemlje, kancelarija broj 2
Telefon: (011) 311 - 75 - 53, 311 - 73 - 57
Faks: 011/311 75 51
El. pošta: zeljko.trajkovic@mos.gov.rs

SEKTOR ZA SPORT

Odeljenje za razvoj i unapređenje sistema sporta

Načelnik odeljenja

Ivana Pašić

Bulevar Mihajla Pupina 2 (Palata "Srbija"), Beograd istočno krilo, prizemlje, kancelarija broj 3 Tel: (011)   Faks: 011/311 75 51 El.pošta: ivana.pasic@mos.gov.rs

Grupa za normativne, pravne i operativno – analitičke poslove u sportu

Rukovodilac grupe

Tatjana Naumović

Bulevar Mihajla Pupina 2 (Palata „Srbija”), Beograd
istočno krilo, prizemlje, kancelarija broj 7
Telefon:  (011) 2604 - 269; faks: 011/311-7551
El. pošta: tatjana.naumovic@mos.gov.rs

GRUPA ZA UPRAVLjANjE INFRASTRUKTURNIM PROJEKTIMA

Rukovodilac grupe

Žaklina Gostiljac Masela

Bulevar Mihajla Pupina 2 (Palata „Srbija”), Beograd
istočno krilo, prizemlje, kancelarija broj 6
Telefon/faks: (011) 213 - 8110
El. pošta: zaklina.gostiljac@mos.gov.rs

ODSEK ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE U SPORTU

Šef odseka

Vladeta Terzić

Bulevar Mihajla Pupina 2 (Palata „Srbija”), Beograd
istočno krilo, prizemlje, kancelarija broj 10
Telefon: (011) 311 - 75 - 92, faks 
El. pošta: vladeta.terzic@mos.gov.rs

SEKTOR ZA MEĐUNARODNU SARADNjU I EVROPSKE INTEGRACIJE

Pomoćnik ministra - rukovodilac Sektora za međunarodnu saradnju

i evropske integracije

Uroš Pribićević

Bulevar Mihajla Pupina 2 (Palata „Srbija”), Beograd
istočno krilo, 3. sprat, kancelarija broj 307
Telefon/faks: (011) 313 -09 - 23, 313 - 0919
El. pošta: uros.pribicevic@mos.gov.rs

Grupa za IPA projekte i međunarodne fondove

Rukovodilac grupe

Zorica Andrić

Bulevar Mihajla Pupina 2 (Palata „Srbija”), Beograd
istočno krilo, 3. sprat, kancelarija broj 310
Telefon/faks: (011) 311-7296
El. pošta: zorica.andric@mos.gov.rs

Grupa za bilateralnu i multilateralnu

saradnju i evropske integracije

Rukovodilac Grupe

Una Pavlović

Bulevar Mihajla Pupina 2 (Palata „Srbija”), Beograd
istočno krilo, 3. sprat, kancelarija broj 308
Telefon/faks:(011) 214- 2450
El. pošta: una.pavlovic@mos.gov.rs

SEKRETARIJAT

v.d. Sekretar

Zorica Bugarski

Bulevar Mihajla Pupina 2 (Palata „Srbija”), Beograd
istočno krilo, prizemlje, kancelarija broj 17
Telefon:  (011)  311-70-99, 311- 22-61. 
El. pošta: zorica.bugarski@mos.gov.rssekretarijat.mos@mos.gov.rs

Odeljenje za ljudske resurse, pravne i opšte poslove

Načelnik odeljenja

Bulevar Mihajla Pupina 2 (Palata „Srbija”), Beograd
istočno krilo, prizemlje, kancelarija broj 16
Telefon: 
El. pošta: 

Odeljenje za finansijsko – materijalne, analitičke i informatičke poslove

Načelnik odeljenja

Dejan Bakić

Bulevar Mihajla Pupina 2 (Palata „Srbija”), Beograd
istočno krilo, prizemlje, kancelarija broj 12
Telefon:( 011) 311- 4612
El. pošta: dejan.bakic@mos.gov.rs

 

Top