STRATEGIJA RAZVOJA SPORTA U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD 2014 – 2018. GODINE I AKCIONOG PLANA ZA NjENU PRIMENU

Vlada Republike Srbije, na predlog Ministarstva omladine i sporta, donela je Strategiju razvoja sporta u Republici Srbiji za period 2014 – 2018. godine i Akcioni plan za njenu primenu („Službeni glasnik RS”, broj 1/15).

Vizija Strategije je unapređenje kvaliteta života i obogaćivanje društvenih odnosa stanovnika Republike Srbije kroz bavljenje sportom, kao elementa koji je od suštinskog značaja za razvoj njihove ličnosti i zdravog načina života.

Misija je stvaranje sistema sporta u Republici Srbiji u kome će svako imati pravo da se bavi sportom, sa ciljem razvoja svoje ličnosti, održavanja dobrog zdravlja, poboljšanja fizičkih sposobnosti, boljeg i svrsishodnijeg korišćenja slobodnog vremena, unapređenja kvaliteta života i postizanja vrhunskih sportskih rezultata. Javne vlasti svih nivoa u Republici Srbiji preduzimaju mere kako bi se:

 • obezbedilo da svi građani imaju mogućnosti da se bave sportom, kroz pružanje odgovarajućih uslova i programa svih vrsta i obezbeđivanje odgovarajućeg stručnog kadra;
 • osigurali temelji sistema sporta: sport u školama i svi vidovi uključenja dece u sportske aktivnosti;
 • obezbedilo  planiranje, izgradnja i rekonstrukcija potrebnih sportskih objekata;
 • podržalo i podstaklo bavljenje sportom na najvišem nivou, uz postizanje vrhunskih sportskih rezultata na najvećim međunarodnim sportskim takmičenjima.

Strategijom su definisane četiri prioritetne oblasti, a akcionim planom su definisani kako opšti tako i posebni ciljevi.

Polazeći od toga da sport obuhvata svaki oblik fizičke aktivnosti koja doprinosi fizičkoj spremnosti, dobrom stanju mentalnog zdravlja i socijalnom povezivanju (organizovana ili neformalna rekreacija, takmičarski sport, tradicionalne i druge sportske igre), Strategija će svoje delovanje posebno usmeriti na sledeće prioritete:

 • razvoj sporta dece i omladine, uključujući i školski sport;
 • povećanje obuhvata bavljenja građana sportom kroz razvoj i unapređenje sportske rekreacije;
 • razvoj i unapređenje vrhunskog sporta;
 • razvoj i unapređenje sportske infrastrukture.

Ministarstvo je opredelilo da je od prioritetne važnosti u 2015. godini bila izgradnja kapaciteta svih relevantnih aktera, kako bi se obezbedio sistemski i održiv pristup u sprovođenju, praćenju i izveštavanju o postignutom učinku u sprovođenju Strategije i dostizanju ciljeva.

Pristup izgradnji kapaciteta ključnih aktera za sprovođenje Strategije:

mos1

Jedinica lokalne samouprave utvrđuje Program razvoja sporta na svojoj teritoriji, u skladu sa Strategijom i to u roku od godinu dana od dana donošenja Strategije. Rok za dostavljanje programa razvoja sporta Ministarstvu je bio 6. januar 2016. godine.

Na osnovu  zvanično dostavljenih Programa razvoja sporta Ministarstvu stanje je sledeće:

 1. Ministarstvu je do sada dostavljeno 134 usvojena Programa razvoja sporta;
 2. 3 jedinice lokalne samouprave su usvojile Program razvoja sporta i procesu su zvaničnog dostavljanja Ministarstvu – Svrljig, Smederevo i Medveđa;
 3. 8 jedinica lokalnih samouprava je u procesu pisanja, ili je Program razvoja sporta završen i pred usvajanjem je od strane nadležnog organa jedinice lokalne samouprave. U pitanju su sledeći gradovi/opštine:
  1. Mali Iđoš – u procesu je pisanja;
  2. Stara Pazova – program je napisan, očekuje se usvajanje;
  3. Knić – program je napisan, očekuje se usvajanje;
  4. Kragujevac – program je napisan, očekuje se usvajanje;
  5. Bor – program je napisan, očekuje se usvajanje;
  6. Zaječar – program je napisan, očekuje se usvajanje;
  7. Sjenica − u procesu je pisanja;
  8. Novi Kneževac – u procesu je pisanja.
 1. sa područja Kosova i Metohije je dostavljeno 12 usvojenih Programa;
 2. gradske opštine Zemun i Lazarevac su dostavile usvojene Programe.

Ministarstvo je obavestilo gradove/opštine da je članom 137. Zakona o sportu („Službeni glasnik RS”, broj 10/16) propisano, između ostalog, da se na osnovu Programa razvoja sporta u jedinici lokalne samouprave utvrđuje koje su organizacije u oblasti sporta od posebnog značaja za jedinicu lokalne samouprave, što govori o važnosti donošenja Programa razvoja sporta, kao krvnog dokumenta, i kao osnove za finansiranje sporta na nivou jedinice lokalne samouprave.

Nacionalni granski sportski savezi olimpijskih i neolimpijskih sportova čiji se programi finasiraju u skladu sa opštim interesom kroz redovne godišnje programe,  su takođe napisali program po aktivnostima za 2015. godinu, sagledavajući dokument Strategije i Akcionog plana sa pozicije odgovorne institucije i partnera, na osnovu planiranih aktivnosti, mera/zadataka, a rukovodeći se indikatorima i rokovima aktivnosti. Program je obuhvatio sve aktivnosti u kojima je nacionalni granski sportski savez odgovorna institucija ili partner, sa posebnim naglaskom na sagledavanje očekivanih ishode Strategije, a posebno na povećaljnje broj vrhunskih sportskih rezultata na međunarodnim sportskim takmičenjima za 10–20% do 2018. godine. Programi nacionalnih granskih sportskih saveza koji se oslanjaju na Strategiju i Akcioni plan dali su Ministarstvu okvir za utvrđivanje prioriteta rashoda na mesečnom i kvartalnom nivou, pružaju odgovore za programski budžet – u koje konkretne svrhe se sredstva troše, na koji način je takav utrošak sredstava povezan s ciljevima Strategije i konačno kakvi se rezultati ostvaruju. Zahvaljujući i ovom vidu saradnje, realizacija budžeta je bila u skladu sa očekivanom dinamikom.

Od 87 nacionalnih granskih sportskih saveza, finansiranih kroz godišnje programe Ministarstva, programe za 2015. godinu nije dostavilo 6 nacionalnih granskih sportskih saveza.

Sve krovne organizacije, Olimpijski komitet Srbije, Sportski savez Srbije i Parolimpijski komitet Srbije, indirektni budžetski korisnici Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije i Antidoping Agencija Republike Srbije, kao i  Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu su dostavili i imena odgovornih osoba i njihovih zamenika za sprovođenje Strategije i Program rada za 2015. godinu.

Prateća strateška dokumenta mogu se naći OVDE.

 

Top