Državni sekretari

Milan Savić

državni sekretar

Rođen 1991. godine u Vrnjačkoj Banji. Završio Osnovne akademske studije na Fakultetu tehničkih nauka, Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici i Master akademske studije, na Odseku za arhitekturu – master inženjer arhitekture. Diplomatsku akademiju Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije završio 2018. godine. Trenutno student master studija Fakulteta političkih nauka u Beogradu, na Odseku za međunarodnu saradnju.

Angažovanje i rad u oblastima omladinske politike i visokog obrazovanja: u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, u Sektoru za dualno i preduzetničko obrazovanje angažovan na projektu izrade Nacionalnog modela studentske prakse; predsednik Studentskog parlamenta Fakulteta tehničkih nauka školske 2012/13 i 2013/14; student prodekan Fakulteta tehničkih nauka 2014/15 i 2015/16; član Studenskog parlamenta Univerziteta u Prištini 2012/13 i 2013/14 i predsednik 2016/17; član Skupštine Studenske konferencije Univerziteta Srbije (SKONUS) 2012/13; potpredsednik SKONUS 2013/14; član Nacionalnog saveta za visokoobrazovanje Republike Srbije ispred svih studenata Republike Srbije 2014/15; predsednik Skupštine  SKONUS 2016/17; predsednik svih studenata Republike Srbije u dva mandata kao predsednik SKONUS 2017/18 i 2019/20; predstavnik studenata Republike Srbije u Evropskoj studenskoj uniji 2017/20 (ESU) pri Evropskoj komisiji u Briselu; predvodnik delegacije studenata Republike Srbije na sednici Evropske studentske unije u Izraelu na kojoj je odbijena aplikacija za članstvo „Kosovske studentske unije“ u Evropsku studentsku uniju; jedan od osnivača Lobi grupe jugoistočnog Balkana (SEI), unutar Evropske studentske unije; član Radnih grupa za izradu Zakona o visokom obrazovanju, Zakona o finansiranju visokog obrazovanja i uloge menadžera i saveta poslodavaca na visokoškolskim institucijama, Zakona o studentskom organizovanju i dr.

Narodni poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srbije od  avgusta 2020. godine.

Govori engleski i služi se ruskim jezikom.

 

Top