Sektor za sport

U Sektoru za sport obavljaju se poslovi koji se odnose na: praćenje i utvrđivanje stanja u oblasti sporta; pripremu strategija razvoja i drugih mera kojima se učestvuje u oblikovanju politike Vlade u oblasti sporta; iniciranje i preduzimanje mera iz nadležosti Ministarstva u cilju unapređenja stanja u oblasti sporta; pripremu i sprovođenje Strategije razvoja sporta; pripremu i realizaciju akcionih planova za sprovođenje Strategije razvoja sporta; ostvarivanje prava stranih sportista i sportskih organizacija i saveza u Republici Srbiji; normativne poslove iz delokruga Sektora; vođenje registra sportskih organizacija i drugih posebnih evidencija u oblasti sporta i druge poslove iz delokruga Sektora.

U Sektoru za sport obrazuju se uže unutrašnje jedinice:

  • Odeljenje za razvoj i unapređenje sistema sporta;
  • Grupa za normativne, pravne i operativno – analitičke poslove u sportu.

U Odeljenju za razvoj i unapređenje sistema sporta obavljaju se poslovi koji se odnose na: praćenje i unapređenje stanja u oblasti sporta; razvoj sistema sporta, vrhunskog sporta, rekreativnog, školskog i univerzitetskog sporta; pripremu strategija razvoja sporta i drugih mera kojima se učestvuje u oblikovanju politike Vlade u oblasti sporta; pripremu i sprovođenje Strategije razvoja sporta; pripremu i realizaciju akcionih planova za sprovođenje Strategije razvoja sporta; ostvarivanje prava stranih sportista i sportskih organizacija i saveza u Republici Srbiji; praćenje i unapređenje osnovnih programa nacionalnih granskih sportskih saveza; učešće u realizaciji programa međunarodnih takmičenja u našoj zemlji; odobravanje, finansiranje i praćenje realizacije programa sportskih klubova, saveza i ostalih organizacija u oblasti sporta; vođenje evidencija, pripremu analiza, informacija i izveštaja, kao i druge poslove iz delokruga Odeljenja.

U Grupi za normativne, pravne i operativno – analitičke poslove u sportu obavljaju se poslovi koji se odnose na: pripremu propisa iz delokruga Sektora; pripremu mišljenja o primeni zakona i drugih propisa iz oblasti sporta, kao i mišljenja o predlozima i nacrtima akata koje pripremaju druga ministarstva, sa stanovišta delokruga Sektora; saradnja sa Sektorom za međunarodnu saradnju i evropske integracije u oblasti sprovođenja bilateralnih i multilateralnih programa saradnje u oblasti sporta, analize usklađenosti propisa iz oblasti sporta sa propisima EU, usklađivanja propisa iz delokruga Sektora sa standardima Saveta Evrope i preuzetim obavezama iz pristupanja u članstvo Saveta Evrope; novčane nagrade, stipendije i nacionalna priznanja i operativno – analitičke poslove u sportu; praćenje stanja i izradu analiza, informacija i obaveštenja iz delokruga Grupe i druge poslove iz delokruga Grupe.

Usluge koje pruža Sektor za sport

  • Izrađuje odgovore na Podneske (dopisi, zahtevi, prijave,molbe, žalbe, prigovore...), kao i za Zahteve za pristup informacijama od Javnog značaja u oblasti sporta / Zahtev je neophodno dostaviti na definisanom obrazcu.
  • Obrazac -Zahtev za pristup informacijama od Javnog značaja u oblasti sporta;
  • Izrađuje – Zapisnike (pismena forma izveštavanja o usmenim raspravama ili pismenim korespodencijama), referate;
  • Analitičko upoznavanje sa podnescima (po potrebi komuniciranje sa podnosiocima);
  • Izrađuje informacije, mišljenja, dopise podnosiocima;
  • Realizuje dostavljanje akata;
  • Izrađuje mišljenja, stavove, podrške, saglasnosti

 

v.d. Pomoćnika ministra za sport

Željko Trajković

Bulevar Mihajla Pupina 2 (Palata "Srbija"), Beograd istočno krilo, prizemlje, kancelarija broj 2 Tel: (011) 311 - 75 - 53, 311 - 73 - 57  Faks: 011/311 75 51 El.pošta: zeljko.trajkovic@mos.gov.rs

Odeljenje za razvoj i unapređenje sistema sporta

Načelnik odeljenja

Ivana Pašić

Bulevar Mihajla Pupina 2 (Palata "Srbija"), Beograd istočno krilo, prizemlje, kancelarija broj 3 Tel: (011)   Faks: 011/311 75 51 El.pošta: ivana.pasic@mos.gov.rs

Odsek za normativne, pravne i operativno – analitičke poslove u sportu

Načelnik odseka

Tatjana Naumović

Bulevar Mihajla Pupina 2 (Palata „Srbija“), Beograd istočno krilo, prizemlje, kancelarija broj 7 Tel: (011) 2604 - 269 El. pošta: tatjana.naumovic@mos.gov.rs

Top