Odsek za inspekcijske poslove u sportu

Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 2 (Palata „Srbija“, istočno krilo, prizemlje, kancelarija broj 10), Beograd

U Odseku za inspekcijske poslove u sportu obavljaju se poslovi koji se odnose na:
inspekcijski nadzor, odnosno sprovođenje Zakona o sportu i propisa donetih na osnovu ovog zakona; postupanje fizičkih lica i organizacija u oblasti sporta; utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavljanje sportskih aktivnosti i delatnosti i utvrđivanje ispunjenosti uslova za vršenje poslova stručnog osposobljavanja za sportska zanimanja, odnosno zvanja; praćenje stanja i izradu analiza, informacija i obaveštenja iz delokruga Odseka i druge poslove iz delokruga Odseka.

Šef odseka – Vladeta Terzić,

Bulevar Mihajla Pupina 2 (Palata „Srbija”), Beograd
istočno krilo, prizemlje, kancelarija broj 10
vladeta.terzic@mos.gov.rs
Telefon: (011) 311 - 75 - 92

Sportski inspektor Miodrag Andrić miodrag.andrić@mos.gov.rs

                                Sportski inspektor Željka Ljubojević zeljka.ljubojevic@mos.gov.rs

                                Sportski inspektor Tamara Sokolović  tamara.sokolovic@mos.gov.rs

 

Ko su sportski inpektori ?

Sportski inspektor jeste lice koje je ovlašćeno da vrši inspekcijski nadzor, odnosno da ispituje sprovođenje ovog zakona i propisa donetih na osnovu ovog zakona neposrednim uvidom u poslovanje i postupanje fizičkih lica i organizacija u oblasti sporta, ispunjenost uslova za obavljanje sportskih aktivnosti i delatnosti i ispunjenost uslova za vršenje poslova stručnog osposobljavanja za sportska zanimanja, odnosno zvanja;

Sportski inspektor mora imati pravni fakultet ili fakultet u oblasti sporta, položen državni stručni ispit i najmanje tri godine radnog iskustva u struci.

DELATNOST

Nadzor nad primenom Zakona o sportu i propisa donetih na osnovu zakona i inspekcijski nadzor .

Pravna i fizička lica u oblasti sporta dužna su da omoguće sportskom inspektoru obavljanje inspekcijskog nadzora i postupe po njegovom nalogu.

U vršenju inspekcijskog nadzora sportski inspektor:

  1. nalaže rešenjem izvršenje mera i radnji uz određivanje za to potrebnog roka;
  2. rešenjem privremeno zabranjuje obavljanje sportskih aktivnosti i sportskih delatnosti zbog neispunjenosti uslova za njihovo obavljanje, do ispunjavanja uslova;
  3. nalaže uspostavljanje stanja sportskog objekta koje odgovara njegovoj nameni, o trošku vlasnika sportskog objekta, ukoliko ovaj ne otkloni utvrđene nedostatke u ostavljenom roku;
  4. rešenjem privremeno zabranjuje korišćenje sportskog objekta zbog neispunjenosti uslova za njegovo korišćenje, do ispunjavanja uslova;
  5. rešenjem privremeno zabranjuje rad sportskom udruženju ako statusnu promenu nije izvršilo u skladu sa ovim zakonom;
  6. preduzima druge mere i radnje na koje je ovlašćen zakonom.

Kontrolne liste se mogu preuzeti OVDE.

Top