Финансирање националног спорта

Шта све Министартво омладине и спорта финнансира у области спорта?

Сектор за спорт је унутрашња јединица Министартва омладине и спорта , која своји активностима унапређује и развија област спорта у Републици Србији.

У оквиру министарства, Секор за спорт  је задужен за развој и унапређење спорта у Републици Србији. Рад истог заснива се на принципима и регулативи неколико законских докумената, од којих помињемо Закон о спорту и Закон о министарствима, а кроз њих и њихов однос према грађанима, институцијама и организацијама. И у новом Уставу Републике Србије јасно је наглашено место и улога спорта у друштву.
Старање о општем интересу у области спорта и све активности, делатности и облике удруживања кроз које се тај интерес остварује, јесте наша основна делатност.

Системским финасирањем унапређујемо  програмске активности у  области спорта, директно финасирајући:

 • Редовне програме националних спортских савеза (Грански спортски савези преко којих се остварује општи интерес у области спорта) и националних кровних организација (Спортски савез Србије и Олимпијски комитет Србије);
 • Организацију међународних такмичења у Републици Србији, који су од интереса за Републику Србију;
 • Организацију спортских кампова за перспективне спортисте;
 • Субвенције за предузећа основаних у циљу организације великих међународних такмичења;
 • На иницијативу националних спортских савеза, уз сагласност и препоруку Министартва омладине и спорта, преко Доплатне марке, уз одобрење Министартва финансија, додатно се стварају могућности за финансирање одређених значајних програмских активности у области спорта;
 • Стипендије за врхунске спортисте;
 • Награде за освојене медаље на европским и светским првенствима у олимпијским дисциплинама и на Олимпијским играма;
 • Национална признања за освојаче медаља на европским и светским првенствима у олимпијским дисциплинама и на Олимпијским играма;
 • Јавни позив (Конкурс у области спорта) – којим се финансирају програми спортских организација, који су у сагласности са Стратегијом развоја спорта и Акционим планом: Истраживања, кампање, промоције, догађаје, спортска сарадња, иницијативе клубова из локалних заједница, рекреативне манифестације..

Министартво омладине и спорта, преко Сектора за спорт,  је покровитељ и комплетно финансира:

 • Мајску награду – највеће друштвено спортско признање у националном спорту;
 • Организацију Школских олимпијских игара;
 • Регионалне координаторе за развој школског спорта;
 • Одлазак свих универзитетских селекција на међународна спортска такмичења и универзијаде (летње и зимске);
 • Рекреативни спорт у Републици Србији;
 • Спорт особа са инвалидитетом;
 • Активности удружења новинара, медицине спорта, државних репрезентативаца, педагога физичке културе;

Важно је напоменути, да се финансирају активности припрема за Олимпијске игре и сам одлазак на исте, одлазак на EYOF, као и на Европске игре.

Top