Информатор о раду

Информатор о раду Министарства омладине и спорта је сачињен у складу са чланом 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС" бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) и Упутством за израду и објављивање информатора о раду државног органа („Службени гласник РС" број 65/2010).

Информатор је објављен у јулу 2008. године, а последњи пут ажуриран у април 2023. године.

Информатор о раду доступан је јавности у електронском облику.

Информатор о раду, април 2023  (word) ћирилица латиница
Информатор о раду, април 2023  (pdf)    ћирилица  латиница

Штампана верзија информатора у виду брошуре и каталога не постоји, али се заинтересованом лицу на захтев доставља последња верзија, одштампани текст информатора, уз накнаду нужних трошкова штампања.

Захтев за приступ информацији од јавног значаја  

 

Top