Укупан број докумената
у овој категорији: 4

Јавни позива за пријаву једница локалних самоуправа за учешће у пројекту: Реконструкција и адаптација малих спортских терена на теиторији Републике Србије

Датум: 02.08.2016

Јавни позив за годишње програме-пројекте у области спорта кроз учешће у изградњи, опремању и одржавању спортских објеката на подручју Републике Србије

Датум: 02.08.2016

Образац пријаве пројекта (Апликациони формулар - образац 3)

Датум: 02.08.2016

Конкурси

Датум: 02.08.2016

Top