Укупан број докумената
у овој категорији: 6

Анализа организације спортских кампoва у РС

Датум: 17.06.2019

Анализа организације спортских манифестација у РС

Датум: 17.06.2019

Анализа финансирања спорта у РС

Датум: 17.06.2019

Анализа фискалне политике земаља ЕУ у области спорта и израда препорука за унапређење финансирањa спорта у РС

Датум: 17.06.2019

Анализа фискалне политике земаља ЕУ у области спорта и израда препорука за унапређење финансирањa спорта у РС - презентација

Датум: 17.06.2019

Програмска структура буџета и обавезе националних гранских спортских савеза у вези извештавања о реализованим програмским активностима и пројектима

Датум: 31.05.2019

Top