Ukupan broj dokumenata
u ovoj kategoriji: 6

Analiza organizacije sportskih kampova u RS

Datum: 17.06.2019

Analiza organizacije sportskih manifestacija u RS

Datum: 17.06.2019

Analiza finansiranja sporta u RS

Datum: 17.06.2019

Analiza fiskalne politike zemalja EU u oblasti sporta i izrada preporuka za unapređenje finansiranja sporta u RS

Datum: 17.06.2019

Analiza fiskalne politike zemalja EU u oblasti sporta i izrada preporuka za unapređenje finansiranja sporta u RS - prezentacija

Datum: 17.06.2019

Programska struktura budžeta i obaveze nacionalnih granskih sportskih saveza u vezi izveštavanja o realizovanim programskim aktivnostima i projektima

Datum: 31.05.2019

Top