Ukupan broj dokumenata
u ovoj kategoriji: 37

Pravilnik o dopuni Pravilnika o sportskim granama i oblastima sporta u Republici Srbiji i sportskim disciplinama u okviru sportskih grana i oblasti sporta

Datum: 23.08.2023

Pravilnik o odobravanju i finansiranju programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta

Datum: 06.01.2023

Pravilnik o stipendiranju

Datum: 09.06.2022

Pravilnik o nacionalnoj kategorizaciji nacionalnih granskih sportskih saveza

Datum: 04.05.2022

Pravilnik o stipendiranju vrhunskih sportista amatera za sportsko usavršavanje i dodeli novčane pomoći vrhunskim sportistima sa posebnim zaslugama

Datum: 04.05.2022

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o nacionalnoj kategorizaciji sportova

Datum: 24.01.2022

Pravilnik o dopuni Pravilnika o nadležnim nacionalnim sportskim savezima za sportske grane i oblasti sporta u Republici Srbiji

Datum: 03.03.2021

Pravilnik o dopuni Pravilnika o sportskim granama od posebnog značaja za Republiku Srbiju

Datum: 03.03.2021

Pravilnik o uslovima za kandidovanje organizacija u oblasti sporta za organizovanje velikog međunarodnog takmičenja

Datum: 24.02.2021

Pravilnik o dozvoli za rad sportskih stručnjaka

Datum: 09.07.2020

Pravilnik o nomenklaturi sportskih zanimanja i zvanja

Datum: 09.07.2020

Pravilnik o odobravanju i finansiranju programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta

Datum: 09.07.2020

Pravilnik o sprovođenju zdravstvenih pregleda sportista i sportskih stručnjaka

Datum: 09.07.2020

Sportsko - medicinski upitnik

Datum: 09.07.2020

Pravilnik o stručnom osposobljavanju za obavljanje određenih stručnih poslova u sportu

Datum: 09.07.2020

Uverenje o završenom stručnom osposobljavanju u oblasti sporta

Datum: 09.07.2020

Pravilnik o nadležnim nacionalnim sportskim savezima za sportske grane i oblasti sporta u Republici Srbiji ("Službeni glasnik RS", br. 95/16 i 45/18)

Datum: 13.06.2019

Pravilnik o stručnom sportskom ispitu

Datum: 13.06.2019

Pravilnik o sportskim granama i oblastima sporta u Republici Srbiji i sportskim disciplinama u okviru sportskih grana i oblasti sporta ("Službeni glasnik RS" br. 51/16, 95/16, 59/17, 84/17 i 44/18)

Datum: 13.06.2019

Pravilnik o sadržini i načinu vođenju Jedinstvene evidencije udruženja, organizacija i preduzetnika u oblasti sporta

Datum: 13.06.2019

Pravilnik o izmenama Pravilnika o sportskim granama i oblastima sporta u Republici Srbiji i sportskim disciplinama u okviru sportskih grana i oblasti sporta

Datum: 13.06.2019

Pravilnik o podnošenju izveštaja o odobrenim i realizovanim programima i projektima kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta

Datum: 13.06.2019

Pravilnik o bližim uslovima za obavljanje sportskih aktivnosti i sportskih delatnosti

Datum: 13.06.2019

Pravilnik o nacionalnim evidencijama u oblasti sporta

Datum: 13.06.2019

Pravilnik o nacionalnoj kategorizaciji sportova

Datum: 13.06.2019

Pravilnik o sportskim granama od posebnog sportskog značaja

Datum: 13.06.2019

Pravilnik o nadležnim nacionalnim sportskim savezima za sportske grane i oblasti sporta u Republici Srbiji

Datum: 13.06.2019

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sportskim granama i oblastima sporta u Republici Srbiji i sportskim disciplinama u okviru sportskih grana u oblasti sporta

Datum: 13.06.2019

Pravilnik o odobravanju i finansiranju programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta

Datum: 13.06.2019

Pravilnik o uslovima obavljanja sportskih delatnosti

Datum: 13.06.2019

Pravilnik o korišćenju javnih sportskih objekata i obavljanju sportskih aktivnosti u javnim sportskim objektima

Datum: 13.06.2019

Pravilnik o nacionalnoj kategorizaciji sportskih stručnjaka

Datum: 13.06.2019

Pravilnik o nacionalnoj kategorizaciji vrhunskih sportista

Datum: 13.06.2019

Pravilnik o nadzoru na stručnim radom u oblasti sporta

Datum: 13.06.2019

Pravilnik o načinu izdavanja legitimacije sportskog inspektora

Datum: 13.06.2019

Pravilnik o evidencijama koje vode visokoškolske i druge organizacije koje se bave osposobljavanjem u oblasti sporta

Datum: 13.06.2019

Pravilnik o bližim uslovima i kriterijumima za stipendiranje vrhunskih sportista amatera za sportsko usavršavanje i za dodelu novčane pomoći vrhunskim sportistimasa posebnim zaslugama

Datum: 02.08.2016

Top