Ukupan broj dokumenata
u ovoj kategoriji: 4

Javni poziva za prijavu jednica lokalnih samouprava za učešće u projektu: Rekonstrukcija i adaptacija malih sportskih terena na teitoriji Republike Srbije

Datum: 02.08.2016

Javni poziv za godišnje programe-projekte u oblasti sporta kroz učešće u izgradnji, opremanju i održavanju sportskih objekata na području Republike Srbije

Datum: 02.08.2016

Obrazac prijave projekta (Aplikacioni formular - obrazac 3)

Datum: 02.08.2016

Konkursi

Datum: 02.08.2016

Top