Ukupan broj dokumenata
u ovoj kategoriji: 18

Godišnji izveštaj o radu za 2023. godinu

Datum: 01.04.2024

Odluka o davanja saglasnosti na godišnji izveštaj o radu za 2023. godinu

Datum: 01.04.2024

Plan rada za 2024. godinu

Datum: 04.01.2024

Odluka o davanju pozitivnog mišljenja na godišnje planove inspekcijskog nadzora za 2024. godinu

Datum: 04.01.2024

Plan rada za 2023. godinu

Datum: 06.10.2023

Godišnji izveštaj o radu za 2022. godinu

Datum: 23.03.2023

Kontrolne liste

Datum: 12.10.2022

Kontrolne liste

Datum: 19.01.2022

Godišnji plan rada za 2022. godinu

Datum: 19.01.2022

Odluka o davanju pozitivnog mišljenja na godišnje planove inspekcijskog nadzora za 2022. godinu

Datum: 18.01.2022

Godišnji plan rada za 2021. godinu

Datum: 05.02.2021

Odluka o davanju pozitivnog mišljenja na godišnje planove inspekcijskog nadzora za 2021. godinu

Datum: 05.02.2021

Godišnji izveštaj o radu za 2019. godinu

Datum: 12.05.2020

Mišljenje KK na godišnje planove za 2019. godine

Datum: 14.06.2019

Godišnji plan rada za 2019. godinu

Datum: 14.06.2019

Godišnji izveštaj o radu za 2018. godinu

Datum: 14.06.2019

Godišnji plan rada za 2018. godinu.

Datum: 14.06.2019

Godišnji izveštaj o radu za 2017. godinu

Datum: 14.06.2019

Top