Ukupan broj dokumenata
u ovoj kategoriji: 96

Odluka o visini odobrenih sredstava za redovne godišnje programe nadležnih nacionalnih sportskih saveza, OKS, POKS, SSS koji se finansiraju iz budžeta za 2024. godinu

Datum: 29.12.2023

Odluka o visini odobrenih sredstava za programe međunarodna takmičenja koji se finansiraju iz budžeta RS za 2024. godinu

Datum: 29.12.2023

Odluka o visini odobrenih sredstava za programe sportskih kampova koji se finansiraju iz budžeta RS za 2024. godinu

Datum: 29.12.2023

Odluka o visini odobrenih sredstava za redovne godišnje programe nadležnih nacionalnih sportskih saveza, OKS, POKS, SSS koji se finansiraju iz budžeta za 2023. godinu

Datum: 30.12.2022

Odluka o visini odobrenih sredstava za programe međunarodna takmičenja koji se finansiraju iz budžeta RS za 2023. godinu

Datum: 30.12.2022

Odluka o visini odobrenih sredstava za programe sportskih kampova koji se finansiraju iz budžeta RS za 2023. godinu

Datum: 30.12.2022

Odluka o visini odobrenih sredstava za redovne godišnje programe nadležnih nacionalnih sportskih saveza za 2022. godinu 30.12.2021.

Datum: 30.12.2021

Odluka o visini odobrenih sredstava za programe međunarodnih takmičenja za 2022. godinu 30.12.2021.

Datum: 30.12.2021

Odluka o visini odobrenih sredstava za programe sportskih kampova za 2022. godinu 30.12.2021.

Datum: 30.12.2021

Odluka o visini odobrenih sredstava za redovne godišnje programe nadležnih nacionalnih sportskih saveza,OKS,POKS, SSS, koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije za 2021. godinu

Datum: 31.12.2020

Odluka o visini odobrenih sredstava za programe međunarodnih takmičenja koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije za 2021. godinu

Datum: 31.12.2020

Odluka o visini odobrenih sredstava za programe sportskih kampova koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije za 2021. godinu

Datum: 31.12.2020

Odluka o visini odobrenih sredstava za subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama za 2021 - Preduzeće SP Atletika 2022 doo.

Datum: 31.12.2020

Odluka o visini odobrenih sredstava za subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama za 2021 - Kvalifikacioni košarkaški turnir 2021.

Datum: 31.12.2020

Odluka o visini odobrenih sredstava za subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama za 2021 - Preduzeće EURO VOLLEY 2021 doo.

Datum: 31.12.2020

2-Odluka o izmenama i dopuni odluke redovni programi 27.februar 2020. godine

Datum: 11.05.2020

1-Odluka o izmeni i dopuni odluke međunarodna takmičenja 27.februar 2020. godine

Datum: 11.05.2020

1-Odluka o izmeni i dopuni odluke redovni programi 28.januar 2020. godine

Datum: 11.05.2020

1- odluka o izmeni odluke o visini odobrenih sredstava za sportske kampove

Datum: 12.11.2019

14 – odluke o izmeni odluke o visini odobrenih sredstava za redovne godišnje programe nadlženih nacionalnij sportskih saveza OKS; POKS; SSS 2019

Datum: 12.11.2019

13 – odluke o izmeni odluke o visini odobrenih sredstava za redovne godišnje programe nadlženih nacionalnij sportskih saveza OKS; POKS; SSS 2019

Datum: 12.11.2019

11 – odluke o izmeni odluke o visini odobrenih sredstava za redovne godišnje programe nadlženih nacionalnij sportskih saveza OKS; POKS; SSS 2019

Datum: 12.11.2019

3-Odluka o izmeni odluke o visini odobrenih stedstava za međunarodna takmičenja 2019.

Datum: 27.02.2019

2-Odluka o izmeni odluke o visni odobrenih sredstva za međunarodna takmičenja 2019

Datum: 27.02.2019

Odluka o visini odobrenih sredstava za redovne godišnje programe nacionalnih sportskih saveza OKS, POKS, SSS koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije za 2020. godinu

Datum: 31.12.2019

Odluka o visini odobrenih sredstava za programe sportskih kampova koji se finansiraju iz budžeta za 2020. godinu

Datum: 31.12.2019

Odluka o visini odobrenih sredstava za programe međunarodnih takmičenja koji se finansiraju iz budžeta za 2020. godinu

Datum: 31.12.2019

10-Odluka o izmeni odluke o visini odobrenih sredstava za redovne godišnje programe nadležnih nacionalnih sportskih saveza, OKS, POKS, SSS za 2019.

Datum: 12.11.2019

9-Odluka o izmeni odluke o visini odobrenih sredstava za redovne godišnje programe nadležnih nacionalnih sportskih saveza, OKS, POKS, SSS za 2019.

Datum: 12.11.2019

8-Odluka o izmeni odluke o visini odobrenih sredstava za redovne godišnje programe nadležnih nacionalnih sportskih saveza, OKS, POKS, SSS za 2019.

Datum: 12.11.2019

7-Odluka o izmeni odluke o visini odobrenih sredstava za redovne godišnje programe nadležnih nacionalnih sportskih saveza, OKS, POKS, SSS za 2019.

Datum: 12.11.2019

6-Odluka o izmeni odluke o visini odobrenih sredstava za redovne godišnje programe nadležnih nacionalnih sportskih saveza, OKS, POKS, SSS za 2019.

Datum: 12.11.2019

5-Odluka o izmeni odluke o visini odobrenih sredstava za redovne godišnje programe nadležnih nacionalnih sportskih saveza, OKS, POKS, SSS za 2019.

Datum: 12.11.2019

4-Odluka o izmeni odluke o visini odobrenih sredstava za redovne godišnje programe nadležnih nacionalnih sportskih saveza, OKS, POKS, SSS za 2019.

Datum: 12.11.2019

3-Odluka o izmeni odluke o visini odobrenih sredstava za redovne godišnje programe nadležnih nacionalnih sportskih saveza, OKS, POKS, SSS za 2019.

Datum: 12.11.2019

2-Odluka o izmeni odluke o visini odobrenih sredstava za redovne godišnje programe nadležnih nacionalnih sportskih saveza, OKS, POKS, SSS za 2019.

Datum: 12.11.2019

1-Odluka o izmeni odluke o visini odobrenih sredstava za redovne godišnje programe nadležnih nacionalnih sportskih saveza, OKS, POKS, SSS za 2019.

Datum: 12.11.2019

Odluka o visini odobrenih sredstava za programe međunarodnih takmičenja koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije za 2016. godinu

Datum: 03.01.2019

Odluka o visini odobrenih sredstava za programe sportskih kampova koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije za 2017. godinu

Datum: 15.01.2019

Odluka o visini odobrenih sredstava za programe međunarodnih takmičenja koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije za 2017. godinu

Datum: 14.01.2019

Odluka o visini odobrenih sredstava za programe sportskih kampova koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije za 2016. godinu

Datum: 10.01.2019

Odluka o visini odobrenih sredstava za subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama u oblasti sporta za 2016. godinu

Datum: 10.01.2019

Odluka o visini odobrenih sredstava za programe sportskih kampova koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije za 2015. godinu

Datum: 10.01.2019

Odluka o visini odobrenih sredstava za programe međunarodnih takmičenja koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije za 2015. godinu

Datum: 10.01.2019

Odluka o visini odobrenih sredstava za subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama u oblasti sporta za 2015. godinu

Datum: 10.01.2019

Odluka o visini odobrenih sredstava po programima i projektima koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije za 2014. godinu - Redovni programi

Datum: 10.01.2019

Odluka o visini odobrenih sredstava po programima i projektima koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije za 2014. godinu - Sportski kampovi

Datum: 10.01.2019

Odluka o visini odobrenih sredstava za subevncije 2019 EP u košarci za žene

Datum: 28.02.2019

1-Odluka o izmeni odluke međunarodna takmičenja

Datum: 27.02.2019

Odluka o visini odobrenih sredstava za redovne programe nadležnih nacionalnih sportskih saveza, OKS, POKS i SSS, koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije za 2019. godinu

Datum: 26.02.2019

Odluka o visini odobrenih sredstava za programe sportskih kampova koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije za 2019. godinu

Datum: 25.02.2019

Odluka o visini odobrenih sredstava za programe međunarodnih takmičenja koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije za 2019. godinu

Datum: 24.02.2019

14-Odluka o izmeni odluke redovni programi

Datum: 23.02.2019

13-Odluka o izmenama i dopuni odluke redovni programi

Datum: 22.02.2019

12- Odluka o izmeni odluke redovni programi

Datum: 21.02.2019

11-Odluka o izmeni odluke redovni programi

Datum: 20.02.2019

10-Odluka o izmeni odluke redovni programi

Datum: 19.02.2019

9-Odluka o izmeni odluke redovni programi

Datum: 18.02.2019

8-Odluka o izmeni odluke redovni programi

Datum: 17.02.2019

5-Odluka o izmeni odluke redovni programi

Datum: 14.02.2019

7-Odluka o izmenama i dopuni odluke redovni programi

Datum: 16.02.2019

6-Odluka o izmenama i dopuni odluke redovni programi

Datum: 15.02.2019

4-Odluka o izmeni odluke redovni programi

Datum: 13.02.2019

3-Odluka o izmenama i dopuni odluke redovni programi

Datum: 12.02.2019

2-Odluka o izmeni odluke Međunarodna takmičenja

Datum: 11.02.2019

2-Odluka o izmeni odluke redovni programi

Datum: 10.02.2019

1-Odluka o izmenama i dopuni odluke redovni programi

Datum: 09.02.2019

1-Odluka o izmeni odluke međunarodna takmičenja

Datum: 08.02.2019

Odluka o visini odobrenih sredstava za subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama u oblasti sporta za 2018. godinu

Datum: 07.02.2019

Odluka o visini odobrenih sredstava za redovne godišnje programe nadležnih nacionalnih sportskih saveza, OKS, POKS i SSS koji se finansiraju iz budžeta RS za 2018. godinu

Datum: 06.02.2019

Odluka o visini odobrenih sredstava za programe sportskih kampova koji se finansiraju iz budžeta RS za 2018. godinu

Datum: 05.02.2019

Odluka o visini odobrenih sredstava za programe međunarodnih takmičenja koji se finansiraju iz budžeta RS za 2018. godinu

Datum: 04.02.2019

13-Odluka o izmenama odluke o visini odobrenih sredstava za redovne godišnje programe nacionalnih granskih saveza, OKS, POKS i SSS koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije za 2017. godinu

Datum: 03.02.2019

12 - Odluka o izmenama odluke o visini odobrenih sredstava za redovne godišnje programe nacionalnih granskih saveza, OKS, POKS i SSS koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije za 2017.

Datum: 02.02.2019

11 - Odluka o izmenama odluke o visini odobrenih sredstava za redovne godišnje programe nacionalnih granskih saveza, OKS, POKS i SSS koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije za 2017.

Datum: 01.02.2019

10 - Odluka o izmenama i dopuni odluke o visini odobrenih sredstava za redovne godišnje programe nadležnih nacionalnih sportskih saveza, OKS, POKS, SSS, koji se finansiraju iz budžeta RS za 2017.

Datum: 31.01.2019

9-Odluka o izmenama odluke o visini odobrenih sredstava za redovne godišnje programe nacionalnih granskih saveza, OKS, POKS i SSS koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije za 2017. godinu

Datum: 30.01.2019

8-Odluka o izmenama odluke o visini odobrenih sredstava za redovne godišnje programe nacionalnih granskih saveza, OKS, POKS i SSS koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije za 2017. godinu

Datum: 29.01.2019

7-Odluka o izmenama odluke o visini odobrenih sredstava za redovne godišnje programe nacionalnih granskih saveza, OKS, POKS i SSS koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije za 2017. godinu

Datum: 28.01.2019

6-Odluka o izmenama odluke o visini odobrenih sredstava za redovne godišnje programe nacionalnih granskih saveza, OKS, POKS i SSS koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije za 2017. godinu

Datum: 27.01.2019

5-Odluka o izmenama odluke o visini odobrenih sredstava za redovne godišnje programe nacionalnih granskih saveza, OKS, POKS i SSS koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije za 2017. godinu

Datum: 26.01.2019

4-Odluka o izmeni odluke o visini odobrenih sredstava za programe međunarodnih takmičenja koji se finansiraju iz budžeta Republike srbije za 2017. godinu

Datum: 25.01.2019

4-Odluka o izmenama odluke o visini odobrenih sredstava za redovne godišnje programe nacionalnih granskih saveza, OKS, POKS i SSS koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije za 2017. godinu

Datum: 24.01.2019

3-Odluka o izmeni odluke o visini odobrenih sredstava za programe međunarodnih takmičenja koji se finansiraju iz budžeta Republike srbije za 2017. godinu

Datum: 23.01.2019

3-Odluka o izmenama odluke o visini odobrenih sredstava za redovne godišnje programe nacionalnih granskih saveza, OKS, POKS i SSS koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije za 2017. godinu

Datum: 22.01.2019

2-Odluka o izmenama odluke o visini odobrenih sredstava za programe međunarodnih takmičenja koji se finansiraju iz budžeta RS za 2017

Datum: 21.01.2019

2-Odluka o izmenama odluke o visini odobrenih sredstava za redovne godišnje programe nacionalnih granskih saveza, OKS, POKS i SSS koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije za 2017. godinu

Datum: 20.01.2019

1-Odluka o izmeni odluke o visini odobrenih sredstava za programe međunarodnih takmičenja koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije za 2017. godinu

Datum: 19.01.2019

1-Odluka o izmenama odluke o visini odobrenih sredstava za redovne godišnje programe nacionalnih granskih saveza, OKS, POKS i SSS koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije za 2017. godinu

Datum: 18.01.2019

Odluka o visini odobrenih sredstava za realizaciju programskih aktivnosti koji se finansiraju iz sredstava doplatne poštanske marke za 2017. godinu

Datum: 12.01.2019

Odluka o visini odobrenih sredstava za redovne godišnje programe nacionalnih granskih saveza, OKS, POKS i SSS koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije za 2017. godinu

Datum: 13.01.2019

Odluka o visini odobrenih sredstava po programima i projektima koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije za 2014. godinu - Međunarodna takmičenja

Datum: 01.01.2019

Odluka o visini odobrenih sredstava za redovne godišnje programe nacionalnih granskih saveza, OKS, POKS i SSS koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije za 2015. godinu

Datum: 09.01.2019

Odluka o visini odobrenih sredstava za redovne godišnje programe nacionalnih granskih sportskih saveza, OKS, POKS i SSS, koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije za 2016. godinu

Datum: 11.01.2019

Odluka o visini odobrenih sredstava za realizaciju programskih aktivnosti koji se finansiraju iz sredstava doplatne poštanske marke za 2016. godinu

Datum: 10.01.2019

Odluka o visini odobrenih sredstava za realizaciju programskih aktivnosti koje se finansiraju iz sredstava doplatne poštanske marke za 2015. godine

Datum: 12.01.2019

Top