Укупан број докумената
у овој категорији: 6

Јавно достављање Милош Ђукић, Решење Број: 451-02-02218/2018-03/2 од 12. марта 2021. године

Датум: 12.05.2021

Решење о одобрењу програма, односно пројекта без јавног позива за 2021.

Датум: 05.03.2021

Решење о одобрењу годишњих пројеката спортске инфраструкуре

Датум: 17.06.2019

Решење о одобрењу програма за финансирање реконструкције и адаптације малих спортских терена на територији Републике Србије

Датум: 02.08.2016

Решење о одобрењу програма за финансирање изградње, реконструкције, адаптације, санације и капиталног одржавања спортских објеката у Републици Србији у 2014. години

Датум: 02.08.2016

Решење о одобрењу програма за изградњу, опремање и одржавање спортских објеката на подручју РС у јединицама локалне самоуправе из четврте групе развијености - март, 2015

Датум: 02.08.2016

Top