Стипендирање и награђивање младих талената

Као један од видова подршке младима са изузетним постигнућима, Влада је Одлуком о образовању Фонда за младе таленте („Службени гласник РС”, бр. 71/08, 44/09, 37/11, 19/12, 86/12, 102/12, 56/13, 87/13, 64/14, 114/14 и 59/15) основала Фoнд за младе таленте августа 2008. године у оквиру Министарства омладине и спорта. За финансирање подршке младим талентима кроз награђивање, стипендирање и усавршавање ученика и студената, средства у буџету Републике Србије обезбеђују се у оквиру буџетског Фонда за младе таленте који је Влада основала за те намене у складу са законом којим се уређује буџетски систем. Основни циљеви Фонда су пружање подршке у финансирању школовања и усавршавања младих талената кроз годишње конкурсе и сарадња са најзначајнијим институцијама, компанијама и установама у земљи с циљем професионалног усавршавања стипендиста Фонда. Фонд за младе пружа подршку младим таленатима кроз стипендирање и награђивање тако што:

 

  • додељује стипендије по спроведеном конкурсу за стипендирање најбољих студената студија другог и трећег степена на универзитетима земаља чланица Европске уније и Европске асоцијације за слободну трговину (EFTA) и на водећим светским универзитетима – висина школарине може износити до 1.250.000,00 динара, за сваку школску годину појединачно;
  • додељује стипендије по спроведеном конкурсу за стипендирање до 800 најбољих студената завршне године основних академских студија и до 400 студената завршне године мастер академских студија са високошколских установа чији је оснивач Република Србија - висина стипендије је до 30.000,00 динара месечно, а додељује се десет наставних месеци, односно једну школску годину;
  • награђује ученике по спроведеном конкурсу за доделу награда ученицима средњих школа за постигнуте успехе на признатим такмичењима у земљи и иностранству у току претходне календарске године − висина награде креће се од 20.000,00 до 200.000,00 динара;
  • учествује у финансирању стручне праксе (студијских путовања) у току једне школске године, за до 200 најбољих студената у висини до 200.000 динара по студенту, у земљама Европске уније и Европске асоцијације за слободну трговину.

Где и како - Министарство омладине и спорта, Булевар Михајла Пупина 2, (Палата Србија, источно крило, трећи спрат, канцеларија број 338) Фонд за младе таленте Републике Србије; Координатор Радне групе Фонда за младе таленте: Jелена Праизовић ; Телефон: 011/311-0785 (од 9 до 12 часова), тел/факс: 011/311-1966; Eл. пошта: fond@mos.gov.rs 

Корисни линкови - http://www.mos.gov.rs/; http://www.fondzamladetalente.rs/

Правни основ - Закон о младима („Службени гласник РС”, број 50/11), Одлука о образовању Фонда за младе таленте („Службени гласник РС”, бр. 71/08, 44/09, 37/11, 19/12, 86/12, 102/12, 56/13, 87/13, 64/14, 114/14 и 59/15)

Top