Достављање информације цивилном друштву

Министарство омладине и спорта једном годишње доставља извештај Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом. Достава података се односи на финансијску и нефинансијску подршку удружењима и другим организацијама цивилног друштва, а ради израде Годишњег извештаја о утрошку буџетских средстава намењених удружењима.

Где и како - Министарство омладине и спорта, Булевар Михајла Пупина 2, (Палата Србија, источно крило, приземље, канцеларија број 16) Одељење за праћење и подршку програмима за развој спорта; Начелник Одељења: др Мирко Кантар; 

Корисни линкови - http://www.mos.gov.rs/

Правни основ - Закон о спорту („Службени гласник РС”, број 10/16), Правилник о националним гранским спортским савезима преко којих се остварује општи интерес у области спорта у Републици Србији („Службени гласник РС”, бр. 72/11, 3/12, 25/13, 81/14 и 126/14), Правилник о одобравању и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта („Службени гласник РС”, брoj 49/12).

Top