Finansiranje redovnih godišnjih aktivnosti

Ministarstvo omladine i sporta saglasno članu 112. Zakona o sportu-Oppšti inters, finansira redovne godišnje programe, programe sportskih kampova i programe međunarodnih takmičenja. Godišnje i posebne programe dostavljaju nosioci, odnosno predlagači programa i projekata u smislu ovog zakona prema dinamici utvrđenoj Programskim kalendarom iz člana 117. Zakona o sportu. Nadležni nacionalni sportski savezi koji ostvaruju opšti interes u oblasti sporta iz člana 112. stav 1. tačka 2) ovog zakona uz predlog godišnjeg programa podnose i predlog programa, odnosno aktivnosti od opšteg interesa za koje se saglasno ovom zakonu podnosi posebni program i ne mogu da konkurišu po javnom pozivu.

Gde i kako - Ministarstvo omladine i sporta, Bulevar Mihajla Pupina 2, (Palata Srbija, istočno krilo, prizemlje, kancelarija broj 4 i 5) Odeljenje za praćenje i podršku programima za razvoj sporta; Načelnik Odeljenja: dr Mirko Kantar; Kontakt osobe: Rada Vuksanović, Telefon: 011/301-40-03, 011/301-40-04, 011/301-40-05; El. pošta: rada.vuksanovic@mos.gov.rs

Korisni linkovi - http://www.mos.gov.rs/

Pravni osnov - Zakon o sportu („Službeni glasnik RS”, broj 10/16), Pravilnik o nacionalnim granskim sportskim savezima preko kojih se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta u Republici Srbiji („Službeni glasnik RS”, br. 72/11, 3/12, 25/13, 81/14 i 126/14), Pravilnik o odobravanju i finansiranju programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta („Službeni glasnik RS”, broj 49/12).

Top