Национална признања и награде за посебан допринос развоју и афирмацији спорта у Републици Србији

Пријем захтева о остваривању релевантног спортског резултата, обрада документације и израда предлога решења о додели националног спортског признања, одосно новчане награде, као и израда предлога решења о распореду средстава.

Где и како:

Министарство омладине и спорта, Булевар Михајла Пупина 2, (Палата Србија, источно крило, приземље, канцеларија број 18)
Група за правне послове и хармонизацију прописа са правом ЕУ
Руководилац Групе,
Татјана Наумовић

Контакт особа:
Јелена Шћекић
Телефон: 011/301-40-09
Eл. пошта:
branko.srdic@mos.gov.rs

Корисни линкови

http://www.mos.gov.rs/

Правни основ

Закон о спорту („Службени гласник РС”, број 10/16), Уредба о националним спортским признањима и новчаним наградама („Службени гласник РС”, бр. 8/13 и 7/15)

Top