Организација едукација, стручних трибина, округлих столова и састанака

Министарство омладине и спорта сагласно члану 112. Закона о спорту-Оппшти интерс, може организовати научне скупове, подржати истраживачко-развојне и научноистраживачке пројекте у спорту кроз издавање спортских публикација од националног значаја. Редовна годишња едукација генералних секретара и програмских директора националних гранских спортских савеза врши се једном годишње на Сајму спорта.

Где и како - Министарство омладине и спорта, Булевар Михајла Пупина 2, (Палата Србија, источно крило, приземље, канцеларија број 4 и 5) Одељење за праћење и подршку програмима за развој спорта; Начелник Одељења: др Мирко Кантар; Телефон: 011/301-40-03; Eл. пошта: mirko.kantar@mos.gov.rs

Корисни линкови - http://www.mos.gov.rs/

Правни основ - Закон о спорту („Службени гласник РС”, број 10/16), Правилник о националним гранским спортским савезима преко којих се остварује општи интерес у области спорта у Републици Србији („Службени гласник РС”, бр. 72/11, 3/12, 25/13, 81/14 и 126/14).

Top