Координирање рада Фонда за младе таленте и административно-технички послови за потребе овог тела

Као један од видова подршке младима са изузетним постигнућима, Влада је Одлуком о образовању Фонда за младе таленте („Службени гласник РС”, бр. 71 од 25. јула 2008, 44 од 9. јуна 2009, 37 од 31. маја 2011, 19 од 13. марта 2012, 86 од 5. септембра 2012, 102 од 26. октобра 2012, 56 од 28. јуна 2013, 87 од 4. октобра 2013, 64 од 20. јуна 2014, 114 од 23. октобра 2014, 59 од 2. јула 2015, 80 од 30. септембра 2016, 101 од 16. децембра 2016, 115 од 22. децембра 2017, 50 од 29. јуна 2018, 54 од 13. јула 2018, 84 од 2. новембра 2018, 84 од 29. новембра 2019, 140 од 20. новембра 2020) основала Фoнд за младе таленте августа 2008. године у оквиру Министарства омладине и спорта. За финансирање подршке младим талентима кроз награђивање, стипендирање и усавршавање ученика и студената, средства у буџету Републике Србије обезбеђују се у оквиру буџетског Фонда за младе таленте који је Влада основала за те намене у складу са законом којим се уређује буџетски систем. Председник Фонда је Вања Удовичић, министар омладине и спорта, а чланови Фонда су: Синиша Мали, министар финансија, Бранко Ружић, први потпредседник Владе и министар просвете, науке и технолошког развоја, Маја Гојковић, потпредседница Владе и министар културе и информисања, проф. др Иванка Поповић, ректор Универзитета у Београду, академик Владимир Костић, председник Српске академије наука и уметности. Послове координације рада Фонда за младе таленте и административно-техничке послове обавља Радна група Фонда за младе таленте.

Где и како - Министарство омладине и спорта, Булевар Михајла Пупина 2, (Палата Србија, источно крило, трећи спрат, канцеларија број 337) Фонд за младе таленте Републике Србије; Координатор Радне групе Фонда за младе таленте Јелена Праизовић; Телефон: 011/311-0785 (од 9 до 12 часова), тел/факс: 011/311-1966; Eл. пошта: fond@mos.gov.rs

Корисни линкови - http://www.mos.gov.rs/; http://www.fondzamladetalente.rs/

Правни основ - Закон о младима („Службени гласник РС”, број 64/2014), Одлука о образовању Фонда за младе таленте („Службени гласник РС”, бр.71 од 25. јула 2008, 44 од 9. јуна 2009, 37 од 31. маја 2011, 19 од 13. марта 2012, 86 од 5. септембра 2012, 102 од 26. октобра 2012, 56 од 28. јуна 2013, 87 од 4. октобра 2013, 64 од 20. јуна 2014, 114 од 23. октобра 2014, 59 од 2. јула 2015, 80 од 30. септембра 2016, 101 од 16. децембра 2016, 115 од 22. децембра 2017, 50 од 29. јуна 2018, 54 од 13. јула 2018, 84 од 2. новембра 2018, 84 од 29. новембра 2019, 140 од 20. новембра 2020.)

Top