Koordiniranje rada Fonda za mlade talente i administrativno-tehnički poslovi za potrebe ovog tela

Kao jedan od vidova podrške mladima sa izuzetnim postignućima, Vlada je Odlukom o obrazovanju Fonda za mlade talente („Službeni glasnik RS”, br. 71 od 25. jula 2008, 44 od 9. juna 2009, 37 od 31. maja 2011, 19 od 13. marta 2012, 86 od 5. septembra 2012, 102 od 26. oktobra 2012, 56 od 28. juna 2013, 87 od 4. oktobra 2013, 64 od 20. juna 2014, 114 od 23. oktobra 2014, 59 od 2. jula 2015, 80 od 30. septembra 2016, 101 od 16. decembra 2016, 115 od 22. decembra 2017, 50 od 29. juna 2018, 54 od 13. jula 2018, 84 od 2. novembra 2018, 84 od 29. novembra 2019, 140 od 20. novembra 2020) osnovala Fond za mlade talente avgusta 2008. godine u okviru Ministarstva omladine i sporta. Za finansiranje podrške mladim talentima kroz nagrađivanje, stipendiranje i usavršavanje učenika i studenata, sredstva u budžetu Republike Srbije obezbeđuju se u okviru budžetskog Fonda za mlade talente koji je Vlada osnovala za te namene u skladu sa zakonom kojim se uređuje budžetski sistem. Predsednik Fonda je Vanja Udovičić, ministar omladine i sporta, a članovi Fonda su: Siniša Mali, ministar finansija, Branko Ružić, prvi potpredsednik Vlade i ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Maja Gojković, potpredsednica Vlade i ministar kulture i informisanja, prof. dr Ivanka Popović, rektor Univerziteta u Beogradu, akademik Vladimir Kostić, predsednik Srpske akademije nauka i umetnosti. Poslove koordinacije rada Fonda za mlade talente i administrativno-tehničke poslove obavlja Radna grupa Fonda za mlade talente.

Gde i kako - Ministarstvo omladine i sporta, Bulevar Mihajla Pupina 2, (Palata Srbija, istočno krilo, treći sprat, kancelarija broj 337) Fond za mlade talente Republike Srbije; Koordinator Radne grupe Fonda za mlade talente Jelena Praizović; Telefon: 011/311-0785 (od 9 do 12 časova), tel/faks: 011/311-1966; El. pošta: fond@mos.gov.rs

Korisni linkovi - http://www.mos.gov.rs/; http://www.fondzamladetalente.rs/

Pravni osnov - Zakon o mladima („Službeni glasnik RS”, broj 64/2014), Odluka o obrazovanju Fonda za mlade talente („Službeni glasnik RS”, br.71 od 25. jula 2008, 44 od 9. juna 2009, 37 od 31. maja 2011, 19 od 13. marta 2012, 86 od 5. septembra 2012, 102 od 26. oktobra 2012, 56 od 28. juna 2013, 87 od 4. oktobra 2013, 64 od 20. juna 2014, 114 od 23. oktobra 2014, 59 od 2. jula 2015, 80 od 30. septembra 2016, 101 od 16. decembra 2016, 115 od 22. decembra 2017, 50 od 29. juna 2018, 54 od 13. jula 2018, 84 od 2. novembra 2018, 84 od 29. novembra 2019, 140 od 20. novembra 2020.)

Top