Јачање капацитета локалних координатора канцеларија за младе

Један од важних механизама за ефикасно подстицање развоја омладинске политике на локалном нивоу чине локалне канцеларије за младе. Стога je неопходно створити предуслове, односно, успоставити сарадњу са јединицама локалне самоуправе ради њиховог активног укључивања у овај процес кроз формирање канцеларија за младе, именовање локалних координатора, формирање локалних Савета за младе и израду локалних акционих планова за младе. Министарство је у сарадњи са међународним партнерима и удружењима организовало више семинара за изградњу капацитета координатора локалних канцеларија за младе. У циљу пружања помоћи јединицама локалне самоуправе у спровођењу омладинске политике на локалном нивоу а у складу са Законом о младима, Министарство је у оквиру ГИЗ пројекта ,,Системска подршка институцијама које се баве младима” припремило брошуру „Смернице за спровођење Националне стратегије за младе на локалном нивоу/Стандарди рада канцеларије за младе и компетенце координатора”. Од 2015. године Министарство омладине и спорта финансијски подржава обуке координатора преко програма Националне асоцијације канцеларија за младе.

Где и како - Министарство омладине и спорта, Булевар Михајла Пупина 2, (Палата Србија, источно крило, трећи спрат, канцеларија број) Група за сарадњу са удружењима и канцеларијама за младе.

Корисни линкови - www.mos.gov.rs; www.mos.gov.rs/mladisuzakon

Правни основ - Закон о младима („Службени гласник РС”, број 50/11), Национална стратегија за младе за период од 2015. до 2025. године („Службени гласник РС”, број 22/15)

Top