Jačanje kapaciteta lokalnih koordinatora kancelarija za mlade

Jedan od važnih mehanizama za efikasno podsticanje razvoja omladinske politike na lokalnom nivou čine lokalne kancelarije za mlade. Stoga je neophodno stvoriti preduslove, odnosno, uspostaviti saradnju sa jedinicama lokalne samouprave radi njihovog aktivnog uključivanja u ovaj proces kroz formiranje kancelarija za mlade, imenovanje lokalnih koordinatora, formiranje lokalnih Saveta za mlade i izradu lokalnih akcionih planova za mlade. Ministarstvo je u saradnji sa međunarodnim partnerima i udruženjima organizovalo više seminara za izgradnju kapaciteta koordinatora lokalnih kancelarija za mlade. U cilju pružanja pomoći jedinicama lokalne samouprave u sprovođenju omladinske politike na lokalnom nivou a u skladu sa Zakonom o mladima, Ministarstvo je u okviru GIZ projekta ,,Sistemska podrška institucijama koje se bave mladima” pripremilo brošuru „Smernice za sprovođenje Nacionalne strategije za mlade na lokalnom nivou/Standardi rada kancelarije za mlade i kompetence koordinatora”. Od 2015. godine Ministarstvo omladine i sporta finansijski podržava obuke koordinatora preko programa Nacionalne asocijacije kancelarija za mlade.

Gde i kako - Ministarstvo omladine i sporta, Bulevar Mihajla Pupina 2, (Palata Srbija, istočno krilo, treći sprat, kancelarija broj) Grupa za saradnju sa udruženjima i kancelarijama za mlade.

Korisni linkovi - www.mos.gov.rs; www.mos.gov.rs/mladisuzakon

Pravni osnov - Zakon o mladima („Službeni glasnik RS”, broj 50/11), Nacionalna strategija za mlade za period od 2015. do 2025. godine („Službeni glasnik RS”, broj 22/15)

Top