Информисање младих о различитим конкурсима и приликама за волонтерски рад

На основу Закона о младима („Службени гласник РС”, број 50/11) и Правилника о финансирању и суфинансирању програма и пројеката од јавног интереса у областима омладинског сектора („Службени гласник РС”, бр. 30/18), Министарство финансира програме и пројекте од јавног интереса у областима омладинског сектора који су усмерени ка остваривању циљева Националне стратегије за младе и активности планираних Акционим планом за њену примену. Национална стратегија за младе за период од 2015. до 2025. године („Службени гласник РС”, број 22/15) предвиђа подстицање, организовање и вредновање волонтерског рада младих с циљем указивања на друштвене потребе за волонтерским програмима и добитима од волонтерског рада, али и обезбеђивање услова за волонтирање у свим областима друштвеног живота. Управо с циљем промоције волонтеризма и пружања подршке младима да допринесу бољем животу у месту у коме живе, а имајући у виду да већи део популације волонтера чине млади, Министарство је почетком 2010. године покренуло програм МЛАДИ СУ ЗАКОН који се реализује широм Републике Србије. Министарство је израдило портал за младе МЛАДИ СУ ЗАКОН, где се млади могу упознати са актуелностима, позивима за учешће на конференцијама, тренинзима, семинарима, радионицама, јавним расправама и конкурсима за реализацију пројеката из области омладинске политике.

Где и како - Министарство омладине и спорта, Булевар Михајла Пупина 2, (Палата Србија, источно крило, трећи спрат, канцеларија број ) Група за сарадњу са удружењима и канцеларијама за младе. Контакт особа: Јелена Милошевић Телефон: 011/311-3319, тел/факс: 011/311-1966 Eл. пошта: jelena.milosevic@mos.gov.rs

Корисни линкови - www.mos.gov.rs www.mos.gov.rs/mladisuzakon erasmusplus.rs/category/mladi

Правни основ - Закон о младима („Службени гласник РС”, број 50/11), Правилник о финансирању и суфинансирању програма и пројеката од јавног интереса у областима омладинског сектора („Службени гласник РС”, бр. 30/18)

Top