Informisanje mladih o različitim konkursima i prilikama za volonterski rad

Na osnovu Zakona o mladima („Službeni glasnik RS”, broj 50/11) i Pravilnika o finansiranju i sufinansiranju programa i projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora („Službeni glasnik RS”, br. 30/18), Ministarstvo finansira programe i projekte od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora koji su usmereni ka ostvarivanju ciljeva Nacionalne strategije za mlade i aktivnosti planiranih Akcionim planom za njenu primenu. Nacionalna strategija za mlade za period od 2015. do 2025. godine („Službeni glasnik RS”, broj 22/15) predviđa podsticanje, organizovanje i vrednovanje volonterskog rada mladih s ciljem ukazivanja na društvene potrebe za volonterskim programima i dobitima od volonterskog rada, ali i obezbeđivanje uslova za volontiranje u svim oblastima društvenog života. Upravo s ciljem promocije volonterizma i pružanja podrške mladima da doprinesu boljem životu u mestu u kome žive, a imajući u vidu da veći deo populacije volontera čine mladi, Ministarstvo je početkom 2010. godine pokrenulo program MLADI SU ZAKON koji se realizuje širom Republike Srbije. Ministarstvo je izradilo portal za mlade MLADI SU ZAKON, gde se mladi mogu upoznati sa aktuelnostima, pozivima za učešće na konferencijama, treninzima, seminarima, radionicama, javnim raspravama i konkursima za realizaciju projekata iz oblasti omladinske politike.

Gde i kako - Ministarstvo omladine i sporta, Bulevar Mihajla Pupina 2, (Palata Srbija, istočno krilo, treći sprat, kancelarija broj ) Grupa za saradnju sa udruženjima i kancelarijama za mlade. Kontakt osoba: Jelena Milošević Telefon: 011/311-3319, tel/faks: 011/311-1966 El. pošta: jelena.milosevic@mos.gov.rs

Korisni linkovi - www.mos.gov.rs www.mos.gov.rs/mladisuzakon erasmusplus.rs/category/mladi

Pravni osnov - Zakon o mladima („Službeni glasnik RS”, broj 50/11), Pravilnik o finansiranju i sufinansiranju programa i projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora („Službeni glasnik RS”, br. 30/18)

Top