Подстицање и остваривање међународне сарадње која се односи на омладину

Билатерална међународна сарадња се реализује кроз размену знања и искустава са представницима институција задужених за младе, као и кроз потписивање билатералних споразума о сарадњи у области спорта и омладинске политике. На бази тих споразума младима се отварају веће могућности да отпутују, учествују на међународним семинарима и конференцијама, подносе заједничке пројекте, размењују искуства са вршњацима. У оквиру ове врсте сарадње потписани су споразуми са Републиком Грчком, Републиком Српском, Заједничка изјава о сарадњи Краљевине Холандије и Републике Србије, Споразум о сарадњи са Републиком Азербејџан, Републиком Македонијом, Републиком Словачком, Украјином, Португалом, Босном и Херцеговином, Републиком Турском, Црном Гором, Белорусијом. Током 2015. године потписани су меморандуми о разумевању у областима омладине и спорта са Уједињеним Арапским Емиратима и Републиком Словенијом, док је пред потписивањем Меморандум о разумевању у областима омладине и спорта са Исламском Републиком Иран. Република Србија је активна у Парцијалном споразуму о мобилности младих кроз европску омладинску картицу Савета Европе, чији је циљ унапређење мобилности младих и у Парцијалном споразуму Центар Север-Југ. Министарство у непосредној сарадњи са другим органима државне управе предузима неопходне кораке у успостављању адекватне структуре за спровођење ЕУ програма за образовање, тренинг, омладину и спорт „Еразмус+” на националном нивоу и помаже у додатном подизању капацитета представника омладинског сектора за коришћење доступних фондова кроз oвај програм. Успостављена је активна сарадња са Унеском, не само кроз ангажман у оквиру Националне комисије за сарадњу са Унеском, већ и кроз учешће у свим доступним активностима и програмима из области омладине и спорта. Министарство је успоставило и сарадњу са међународним организацијама на припреми и спровођењу пројеката, као што су: агенције Уједињених нација, Британски савет, Организација за европску безбедност и сарадњу, Програм помоћи САД - УСАИД, Немачка организација за међународну сарадњу - ГИЗ, Европска тренинг фондација, MANPOWER, Швајцарска агенција за развој и сарадњу, Влада Краљевине Норвешке, Републике Италије. Области у којима се одвија сарадња су: омладинско предузетништво, унапређење услова за запошљавање младих, оснаживање канцеларија за младе, развој локалних акционих планова, итд. Министарство активно учествује у спровођењу значајних стратешких докумената за младе: Агенде 2020 Савета Европе и Националног акционог плана за спровођење циљева Алијансе цивилизација Уједињених нација. На конференцији у Бечу 27. августа 2015. године усвoјена је Заједничка Декларација којом се предвиђа оснивање Регионалне канцеларије за сарадњу младих (Regional Youth Cooperation Office – RYCO), којом треба да се успостави одржив регионални програм омладинских размена, с циљем да се промовишу идеје помирења, толеранције и друге европске вредности.

Где и како - Министарство омладине и спорта, Булевар Михајла Пупина 2, (Палата Србија, источно крило, трећи спрат, канцеларија 335) Контакт особа: / Телефон: 011/311-7164, тел/факс: 011/311-1966; Eл. пошта: medjunarodna.saradnja@mos.gov.rs

Корисни линкови - www.mos.gov.rs erasmusplus.rs/category/mladi rycowesternbalkans.org

Правни основ - Устав Републике Србије, члан 97. тачка 1., Закон о младима („Службени гласник РС”, број 50/11), Национална стратегија за младе за период од 2015. до 2025. године („Службени гласник РС”, број 22/15), Закон о закључивању и извршавању међународних уговора („Службени гласник РС”, број 32/13)

Top