Укупан број докумената
у овој категорији: 11

Акциони план за спровођење Националне стратегије за младе 2018-2020

Датум: 13.06.2019

Action plan for the implementation of the National Youth Strategy 2018-2020

Датум: 13.06.2019

Акциони план за спровођење Националне стратегије за младе 2015-2017

Датум: 13.06.2019

Action plan for the implementation of the National Youth Strategy 2015-2017

Датум: 13.06.2019

Национална стратегија за младе 2015-2025

Датум: 13.06.2019

National Youth Strategy 2015-2025

Датум: 13.06.2019

Правилник о финансирању и суфинансирању програма и пројеката од јавног интереса у областима омладинског сектора

Датум: 13.06.2019

Правилник о садржини и начину вођења Јединствене евиденције удружења младих, удружења за младе и њихових савеза

Датум: 13.06.2019

Обрасци уз Правилник о финансирању

Датум: 30.04.2018

Закон о младима

Датум: 01.08.2016

The Law on Youth

Датум: 01.08.2016

Top