Укупан број докумената
у овој категорији: 12

Conclusions of the Council of Europe International Review Team: Youth policy in Serbia

Датум: 10.04.2017

Примена Националне стратегије за младе на локалном нивоу: Стандарди рада Канцеларије за младе и компетенције координатора

Датум: 14.08.2016

Евалуација Националне стратегије за младе (2008) у Републици Србији и Акционог плана 2009.–2014.

Датум: 14.08.2016

Implementation of the National Strategy for Youth on the local level: Youth office standards and competences of youth office coordinators

Датум: 14.08.2016

Evaluation of the National Youth Strategy (2008) in the Republic of Serbia and Action Plan 2009-2014

Датум: 14.08.2016

Студија изводљивости Национални ресурсни центар КВС

Датум: 02.08.2016

Стратешки оквир омладинске политике у Р.Србији – изазови и перспективе

Датум: 02.08.2016

Приручник за израду локалног акционог плана (ЛАП) за младе

Датум: 02.08.2016

Водич за рад са осетљивим групама младих

Датум: 02.08.2016

Бонтон: Свакодневна комуникација са особама са хендикепом

Датум: 02.08.2016

How to get successful: Manual for Local Youth Action Plan (LYAP) development

Датум: 02.08.2016

Feasibility Study National resource Centre CGC

Датум: 02.08.2016

Top