Ukupan broj dokumenata
u ovoj kategoriji: 11

Akcioni plan za sprovođenje Nacionalne strategije za mlade 2018-2020

Datum: 13.06.2019

Action plan for the implementation of the National Youth Strategy 2018-2020

Datum: 13.06.2019

Akcioni plan za sprovođenje Nacionalne strategije za mlade 2015-2017

Datum: 13.06.2019

Action plan for the implementation of the National Youth Strategy 2015-2017

Datum: 13.06.2019

Nacionalna strategija za mlade 2015-2025

Datum: 13.06.2019

National Youth Strategy 2015-2025

Datum: 13.06.2019

Pravilnik o finansiranju i sufinansiranju programa i projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora

Datum: 13.06.2019

Pravilnik o sadržini i načinu vođenja Jedinstvene evidencije udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza

Datum: 13.06.2019

Obrasci uz Pravilnik o finansiranju

Datum: 30.04.2018

Zakon o mladima

Datum: 01.08.2016

The Law on Youth

Datum: 01.08.2016

Top