Ukupan broj dokumenata
u ovoj kategoriji: 24

Zapisnik sa 17. sednice Saveta za mlade

Datum: 07.12.2021

Rešenje o razrešenju i imenovanju Saveta za mlade

Datum: 02.11.2021

Zapisnik sa 16. sednice Saveta za mlade

Datum: 26.07.2021

Zapisnik sa 15. sednice Saveta za mlade

Datum: 01.06.2021

Zapisnik sa 14. sednice Saveta za mlade

Datum: 12.05.2021

Zapisnik sa 13. sednice Saveta za mlade

Datum: 12.05.2021

Zapisnik sa 12. sednice Saveta za mlade

Datum: 12.05.2021

Rešenje o imenovanju članova Saveta za mlade

Datum: 15.03.2021

Rešenje o razrešenju članova Saveta za mlade

Datum: 05.03.2021

Zapisnik sa XI sednice saveta za mlade

Datum: 29.11.2019

Zapisnik sa X sednice saveta za mlade

Datum: 03.06.2019

Rešenja o izmeni sastava Saveta

Datum: 15.05.2019

Zapisnik IX sednica Saveta - septembar 2018

Datum: 31.12.2018

Zapisnik VIII sednica Saveta - decembar 2017.

Datum: 16.10.2018

Zapisnik VII sednica Saveta - oktobar 2017.

Datum: 08.01.2018

Zapisnik VI sednica Saveta - decambar 2016.

Datum: 14.10.2017

Zapisnik V sednica Saveta - decambar 2015.

Datum: 30.12.2016

Zapisnik IV sednica Saveta - februar 2015.

Datum: 26.12.2016

Zapisnik I sednica Saveta - februar 2014.

Datum: 14.08.2016

Zapisnik II sednica Saveta - maj 2014.

Datum: 14.08.2016

Zapisnik III sednica Saveta - septembar 2014.

Datum: 14.08.2016

Rešenje o izmeni sastava Saveta

Datum: 02.08.2016

Poslovnik o radu Saveta za mlade

Datum: 02.08.2016

Odluka o obrazovanju Saveta

Datum: 02.08.2016

Top