Резултати Јавног конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката за спровођење циљева Националне стратегије за младe

Резултате Јавног конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката за спровођење циљева Националне стратегије за младe можете преузети ОВДЕ. За преостали део нераспоређених средстава, у износу до 62.475.544,60 динара, Министарство омладине и спорта ће расписати нови конкурс у четвртак, 14. маја 2015. године. Сектор за омладину ће током трајања новог конкурса организовати „отворена врата“ за консултације у вези објављеног конкурса са заинтересованим подносиоцима пројеката 19. и 22. маја 2015. године. Средства по овим конкурсима у укупном износу од 160.000.000,00 обезбеђена су у буџету Републике Србије, на основу Закона о буџету Републике Србије за 2015. годину („Службени гласник РС”, број 142/14) у оквиру раздела 29. – Министарство омладине и спорта, функција 810 – Услуге рекреације и спорта, програм 1302 Омладинска политика у областима омладинског сектора, програмска активност 0001 Подршка младима у образовању, васпитању, запошљавању, безбедности, здрављу и партиципацији, апропријација 481 – дотације невладиним организацијама, а распоред и коришћење средстава утврђени су Планом извршења Министарства омладине и спорта за 2015. годину. Захваљујемо се свим учесницима конкурса на одзиву и жељи да учествују у спровођењу омладинских активности на остваривању циљева Националне стратегије за младе.  
Top