Перуничић отворио обуку „Планирање и спровођење Програма развоја спорта у јединицама локалне самоуправе“

Ово је прва у низу обука на којој ће учесницима бити представљена аналитика проблема и планирања при изради Стратегијеразвоја спорта у Републици Србији за период 2014—2018. године и акционог плана, као и  мониторинг и евалуација, у складу са „Приручником за израду стратегије спорта у Јединицама локалне самоуправе“.

На обукама учесници ће сазнати: зашто је значајно да јединице локалне самоуправе имају Програме развоја спорта на својој територији, који су основни приоритети и општи циљеви Србије у области спорта и како се дефинишу, како се формира радна група у ЈЛС за израду Стратегије, које су полазне основе за израду програма развоја, како се дефинишу активности, на који начин се врши евалуација и мониторинг спровођења Стратегије спорта и који су примери добре праксе.

Предраг Перуничић

Перуничић се захвалио партнерима, Сталној конференцији градова и општина и Спортском савезу Србије, са којима је Министарство до сада пружило различите видове подршке јединицама локалне самоуправе у имплементацији Стратегије.

"Министарство је тражило од јединица локалне самоуправе да именују лице и његову замену која је одговорна за израду и спровођење Стратегије спорта на својој територији. Формирана је База података одговорних лица, као и Мрежа за спорт која ће омогућити комуникацију између локалних самоуправа и размену најбољих пракси", рекао је он.

Предраг Перуничић

Перуничић је истакао да ће Министарство у наредном периоду пружити локалним самоуправама додатну подршку у креирању и имплементацији Стратегије путем система едукације и додао да се и овај програм реализује у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина и Спортским савезом Србије, а у првој фази ће се одржатидва модула.

Према постојећем Закону о спорту јединице локалне самоуправе се у обавези да донесу програм развоја спорта на својој територији. На националном нивоу, усвојена је Стратегија развоја спорта у Републици Србији за период 2014—2018. године и у складу са њом, јединице локалне самоуправе треба да креирају стратешке плановe развоја спорта за своју територију и да их најкасније до 6. јанура 2016. године доставе Министарству омладине и спорта.

Top