Peruničić otvorio obuku „Planiranje i sprovođenje Programa razvoja sporta u jedinicama lokalne samouprave“

Ovo je prva u nizu obuka na kojoj će učesnicima biti predstavljena analitika problema i planiranja pri izradi Strategijerazvoja sporta u Republici Srbiji za period 2014—2018. godine i akcionog plana, kao i  monitoring i evaluacija, u skladu sa „Priručnikom za izradu strategije sporta u Jedinicama lokalne samouprave“.

Na obukama učesnici će saznati: zašto je značajno da jedinice lokalne samouprave imaju Programe razvoja sporta na svojoj teritoriji, koji su osnovni prioriteti i opšti ciljevi Srbije u oblasti sporta i kako se definišu, kako se formira radna grupa u JLS za izradu Strategije, koje su polazne osnove za izradu programa razvoja, kako se definišu aktivnosti, na koji način se vrši evaluacija i monitoring sprovođenja Strategije sporta i koji su primeri dobre prakse.

Predrag Peruničić

Peruničić se zahvalio partnerima, Stalnoj konferenciji gradova i opština i Sportskom savezu Srbije, sa kojima je Ministarstvo do sada pružilo različite vidove podrške jedinicama lokalne samouprave u implementaciji Strategije.

"Ministarstvo je tražilo od jedinica lokalne samouprave da imenuju lice i njegovu zamenu koja je odgovorna za izradu i sprovođenje Strategije sporta na svojoj teritoriji. Formirana je Baza podataka odgovornih lica, kao i Mreža za sport koja će omogućiti komunikaciju između lokalnih samouprava i razmenu najboljih praksi", rekao je on.

Predrag Peruničić

Peruničić je istakao da će Ministarstvo u narednom periodu pružiti lokalnim samoupravama dodatnu podršku u kreiranju i implementaciji Strategije putem sistema edukacije i dodao da se i ovaj program realizuje u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština i Sportskim savezom Srbije, a u prvoj fazi će se održatidva modula.

Prema postojećem Zakonu o sportu jedinice lokalne samouprave se u obavezi da donesu program razvoja sporta na svojoj teritoriji. Na nacionalnom nivou, usvojena je Strategija razvoja sporta u Republici Srbiji za period 2014—2018. godine i u skladu sa njom, jedinice lokalne samouprave treba da kreiraju strateške planove razvoja sporta za svoju teritoriju i da ih najkasnije do 6. janura 2016. godine dostave Ministarstvu omladine i sporta.

Top