Министарство омладине и спорта помаже угроженима

Кабинет министра омладине и спорта покренуо је иницијативу да се сви запослени у спортским и омладинским организацијама, стипендисти и носиоци националних признања, у укупном систему – делатности Министарства, одрекну једне дневнице, односно пропoрционалног дела стипендије или признања - у корист пострадалих и за санирање штета од поплаве. 

На иницијативу министра омладине и спорта, господина Вање Удовичића, преко амбасада и на личне адресе спрских спортиста у расејању упућен је апел да, у оквиру својих могућности, помогну пострадалима у поплавама.

Министарство омладине и спорта овом приликом захваљује свим запосленима Министарства, спортским огранизацијама, канцеларијама за младе, удружењима младих и за младе, спортским стипендистима и Фонду за младе таленте на тренутној реакцији на апел Министарства, а посебно онима који су ставили на располгање средства, неопходне логистичке информације, смештајне капацитете и људске снаге. 

Највише захваљујемо појединцима на личном учешћу у тимовима за помоћ у спасавању, прихвату становништва и одбрану од поплава. Националним гранским савезима захваљујемо на већ донетим одлукама о уплатама на нивоу савеза на наменске рачуне Владе Републике Србије за помоћ пострадалима од поплава.

Спортисти и млади су и овог пута први показали да је помоћ друштву у најтежим околностима она спона која нас најбоље карактерише и одређује као народ.
Top