Из детињства директно у одрасло доба – имају ли Роми право на младост?

Роми су данас најмлађа мањина у Европи којој је потребно додатно оснаживање кроз неформално образовање и обуку као и подстрек на активно укључивање у процесе удруживања и одлучивања како на локалном тако и националном нивоу. Због сиромаштва, проблема незапослености, ниског нивоа образовања и дискриминације, Ромима је ускраћено право на младост па често из детињства директно прелазе у доба које захтева разборитост одраслих људи.

Као представници Србије на конференцији су учествовали Драган Радосављевић из удружења Глас мањине, Тања Ђорђевић из удружења Романипен и Бојана Перовић из Министасртва омладине и спорта. Генарална секретарка КОМС-а, Марија Булат, учествовала је у процесу евалуације Ромског омладинског акционог плана усвојеног 2011. године чије је налазе, заједно са консултанткињом Јаел Охана, представила на скупу.

logo

На конференцији је говорио и Урлих Буњес, Специјални представник Генералног Секретара Савета Европе за ромска питања одајући признање Крагујевцу за пројекат подршке ромским породицама са децом предшколског узраста „Снажни од почетка”, за који је овај град 21. октобра 2015. добио другу награду Савета Европе.

Последњег дана конференције усвојена је заједничка декларација којом се националним владама и међународним институцијама шаље снажна порука да само уз пуно поштовање европских вредности као што су солидарност, поштовање различитости и људских права, млади Роми заједно са својим неромским вршњацима могу остварити своје пуне потенцијале.

Конференцију је организовао Савет Европе у партнерству са три међународне ромске омладинске мреже и Европским омладинским форумом са циљем да се размотре резултати Ромског омладинског акционог плана усвојеног 2011. године и утврде смернице за израду наредног који би важио од 2016-2020. године. Конференција је окупила више од 100 учесника, младих ромских лидера, представника Савета Европе и других међународних и донаторских организација из преко 30 европских држава.

Top