Iz detinjstva direktno u odraslo doba – imaju li Romi pravo na mladost?

Romi su danas najmlađa manjina u Evropi kojoj je potrebno dodatno osnaživanje kroz neformalno obrazovanje i obuku kao i podstrek na aktivno uključivanje u procese udruživanja i odlučivanja kako na lokalnom tako i nacionalnom nivou. Zbog siromaštva, problema nezaposlenosti, niskog nivoa obrazovanja i diskriminacije, Romima je uskraćeno pravo na mladost pa često iz detinjstva direktno prelaze u doba koje zahteva razboritost odraslih ljudi.

Kao predstavnici Srbije na konferenciji su učestvovali Dragan Radosavljević iz udruženja Glas manjine, Tanja Đorđević iz udruženja Romanipen i Bojana Perović iz Ministasrtva omladine i sporta. Genaralna sekretarka KOMS-a, Marija Bulat, učestvovala je u procesu evaluacije Romskog omladinskog akcionog plana usvojenog 2011. godine čije je nalaze, zajedno sa konsultantkinjom Jael Ohana, predstavila na skupu.

logo

Na konferenciji je govorio i Urlih Bunjes, Specijalni predstavnik Generalnog Sekretara Saveta Evrope za romska pitanja odajući priznanje Kragujevcu za projekat podrške romskim porodicama sa decom predškolskog uzrasta „Snažni od početka”, za koji je ovaj grad 21. oktobra 2015. dobio drugu nagradu Saveta Evrope.

Poslednjeg dana konferencije usvojena je zajednička deklaracija kojom se nacionalnim vladama i međunarodnim institucijama šalje snažna poruka da samo uz puno poštovanje evropskih vrednosti kao što su solidarnost, poštovanje različitosti i ljudskih prava, mladi Romi zajedno sa svojim neromskim vršnjacima mogu ostvariti svoje pune potencijale.

Konferenciju je organizovao Savet Evrope u partnerstvu sa tri međunarodne romske omladinske mreže i Evropskim omladinskim forumom sa ciljem da se razmotre rezultati Romskog omladinskog akcionog plana usvojenog 2011. godine i utvrde smernice za izradu narednog koji bi važio od 2016-2020. godine. Konferencija je okupila više od 100 učesnika, mladih romskih lidera, predstavnika Saveta Evrope i drugih međunarodnih i donatorskih organizacija iz preko 30 evropskih država.

Top