Боровчанин: Омладина кључна реч сваког министарства

Он је, на јавној расправи о тексту Нацрта овог документа у Суботици, рекао да ће Национална стратегија за младе имати осам тематских група, од којих је најважнија она која се односи на запошљавање.

“У фокусу, од осам тематских група, на првом месту је запошљавање и развој предузетништва младих, затим циљеви везани за квалитетан живот једног младог човека, за квалитетну младост као што су образовање, слободно време, безбедност и мобилност младих, волонтеризам, активизам и све оно што једна нормална младост носи”, рекао је Боровчанин.

Принципи на којима се заснива спровођење стратегије су, по његовим речима, активно учешће младих, заједничко спровођење и једнаке шансе без обзира на опредељености и различитости.

Боровчанин је нагласио да ова стратегија потенцира међуресорну сарадњу, где “омладина мора постати кључна реч сваког министарства”.

“Без учешћа свих осталих ресора, свих осталих министарстава, затим републичког, покрајинског и локалног нивоа власти, као и осталих субјеката као што је привреда, немогуће је спровести ову националну стратегију за младе и остварити све оно што она буде зацртала као циљеве”, додао је државни секретар.

Боровчанин је подсетио да је Национална стратегија за младе је документ који је израђен за период од десет година, од 2015. до 2025. године, са трогодишњим акционим планом.

“То би требало да буде стратешки оквир државне политике када су млади у питању и јако је важно што је радимо заједно са младима. Ово је први округли сто у консултативном процесу где ћемо прикупити управо од младих људи њихове коментаре и њихове погледе на стратегију, желећи да сагледамо њихове проблеме и потребе како бисмо их лакше решавали”, рекао је Боровчанин.

Он је додао да консултативни процес треба да се заврши у наредних месец дана, а њиме ће бити обухваћено сви окрузи у Србији.

Top