Вести

Датум: 06.06.2022

Одржана трећа седница Посебне радне групе за израду Нацрта Стратегије за младе за период од 2022. до 2030. године

Датум: 29.03.2022

Закон о фискализацији

Датум: 08.02.2022

Јавни позив за достављање коментара заинтересоване јавности на Нацрт Стратегије за младе у Републици Србији за период од 2022. до 2030. године.

Датум: 02.02.2022

Одржана друга седница Посебне радне групе за израду Нацрта Стратегије за младе за период од 2022. до 2030. године

Датум: 02.02.2022

Решење о измени решења о оснивању Посебне радне групе за израду Нацрта закона о изменама и допунама Закона о младима

Датум: 15.12.2021

Решење о измени решења о образовању радне групе за израду за израду Националне стратегије развоја спорта за период од 2021-2031. године и Акциони план за њено спровођење

Датум: 13.12.2021

Решење о измени решења о оснивању Посебне радне групе за израду Нацрта закона о изменама и допунама Закона о младима

Датум: 09.11.2021

Одржани састанци Подгрупа за израду Националне стратегије развоја спорта за период од 2021-2031. године и Акциони план за њено спровођење

Датум: 09.11.2021

Решење о измени решења о оснивању Посебне радне групе за израду Нацрта закона о изменама и допунама Закона о младима

Датум: 27.10.2021

Одржани састанци Подгрупа за израду Националне стратегије развоја спорта за период од 2021-2031. године и Акциони план за њено спровођење


Страница 2 од 6
Top