Вести

Датум: 09.11.2021

Одржани састанци Подгрупа за израду Националне стратегије развоја спорта за период од 2021-2031. године и Акциони план за њено спровођење

Датум: 09.11.2021

Решење о измени решења о оснивању Посебне радне групе за израду Нацрта закона о изменама и допунама Закона о младима

Датум: 27.10.2021

Одржани састанци Подгрупа за израду Националне стратегије развоја спорта за период од 2021-2031. године и Акциони план за њено спровођење

Датум: 29.09.2021

Извештај о спроведеном поступку консултација у поступку израде Нацрта Закона о младима и Ревизије Националне стратегије за младе

Датум: 23.09.2021

Одржан састанак са координаторима Подгрупа за израду Националне стратегије развоја спорта за период од 2021-2031. године и Акциони план за њено спровођење

Датум: 16.09.2021

Закон о спречавању допинга у спорту

Датум: 15.09.2021

Одржани округли столови поводом измена и допуна Закона о младима и ревизије Националне стратегије за младе

Датум: 09.09.2021

Одржани округли столови поводом измена и допуна Закона о младима и ревизије Националне стратегије за младе

Датум: 08.09.2021

Одржана друга седница Радне групе за израду Националне стратегије развоја спорта за период од 2021-2031. године и Акциони план за њено спровођење

Датум: 30.08.2021

Одржани округли столови поводом измена и допуна Закона о младима и ревизије Националне стратегије за младе


Страница 2 од 5
Top