Завршетак изградње спортске хале у Бојнику

Пројекат „Завршетак изградње спортске хале у Бојнику“ реализован је према Уговору о извођењу радова који су закључили 2015. године Министарство омладине и спорта, Општина Бојник са извођачем радова.

Изградња објекта почела је 1998. године и до ове, завршне фазе, радови су финансирани из буџетских средстава Општине Бојник и општинског самодоприноса. Пројектом је предвиђена изградња објекта бруто површине око 2500м2, који се састоји од борилишта спортске хале са трибинама капацитета за 1000 гледалаца, пратећих просторија, административно управног дела и техничких просторија. С обзиром да изградња објекта није завршена у целини због чега објекат није добио употребну дозволу и није у био у функцији, изабран је 2015. године у оквиру програма „Заврши започето“ за завршетак изградње.

Реализација свих радова последње фазе изградње ове хале, окончана је у првој половини 2016. године.

Top