Završetak izgradnje sportske hale u Bojniku

Projekat „Završetak izgradnje sportske hale u Bojniku“ realizovan je prema Ugovoru o izvođenju radova koji su zaključili 2015. godine Ministarstvo omladine i sporta, Opština Bojnik sa izvođačem radova.

Izgradnja objekta počela je 1998. godine i do ove, završne faze, radovi su finansirani iz budžetskih sredstava Opštine Bojnik i opštinskog samodoprinosa. Projektom je predviđena izgradnja objekta bruto površine oko 2500m2, koji se sastoji od borilišta sportske hale sa tribinama kapaciteta za 1000 gledalaca, pratećih prostorija, administrativno upravnog dela i tehničkih prostorija. S obzirom da izgradnja objekta nije završena u celini zbog čega objekat nije dobio upotrebnu dozvolu i nije u bio u funkciji, izabran je 2015. godine u okviru programa „Završi započeto“ za završetak izgradnje.

Realizacija svih radova poslednje faze izgradnje ove hale, okončana je u prvoj polovini 2016. godine.

Top