Усвојена Национална стратегија за младе за период од 2015. до 2025. године

Млади су садашњост и будућност друштва, ресурс инoвација и покретачка снага. Због тога је неопходно континуирано и систематско улагање у развој младих и успостављање партнерског односа младих и државе како би се повећало активно учешће у друштву.

Стратегија се заснива на опредељењу државе да ради са младима и за младе и тежи обезбеђивању услова који ће омогућити младима да у потпуности достигну своје потенцијале, активно учествују у друштву, доприносећи не само сопственом развоју, већ и развоју друштва.

Све секторске политике треба да препознају младе и њихове потребе и потенцијале и да им омогуће учешће у доношењу стратешких одлука. Стратегија је „гаранцијa омладини“ од државе, али и„гаранција држави“ од омладине, да ће заједнички деловати на реализацији циљева.

Текст националне стратегије за младе можете преузети  ОВДЕ.

Top