Успешно окончана прва посета експертског тима Савета Европе

Независни тим евалуатора Савета Европе који је посетио Републику Србију у склопу процеса евалуације спровођења Националне стратегије за младе 2008-2014. и анализе стања у омладинском пољу, привео је крају прву експертску мисију састанком са државним секретаром за омладину Ненадом Боровчанином. Боровчанин и експерти разговарали су о току посете и сагласили се да је иста била изузетно успешна и свеобухватна, те да ће значајно допринети изради извештаја о омладинској политици у Републици Србији. Током посете, експерти су се, након уводних излагања представника Министарства омладине и спорта, састали са представницима других министарстава, омладинских организација и канцеларија за младе, Кровне организације младих Србије и Националне асоцијације канцеларија за младе, као и институција и организација из АП Војводина. Свој рад представили су им и Национални комитет за борбу против говора мржње, ромске омладинске организације и Савет подмладака политичких странака КОМС. Експертска мисија, усмерена ка прегледу стања у омладинском пољу у Републици Србији и добијању конструктивних препорука за унапређење истог, састоји се из две посете Републици Србији, у априлу и септембару 2014, представљања извештаја на националном и европском нивоу, као и публиковања истог на енглеском и српском језику. Експертски тим чине представник Надзорног одбора за младе, представник Саветодавног тела за младе, представник Секретаријата Савета Европе, као и тим од три истраживача, које предводи најпознатији истраживач у омладинском пољу Хауард Вилијамсон. Овог пута, део делегације је и Давиде Капеки, директор Европске агенције за информисање и саветовање младих, чији члан Р.Србија тек треба да постане, а имајући у виду да је домаћин тражио да се један од фокуса евалуације стави и на питање информисања младих. Договори за реализацију експертске мисије и добијање сагласности на захтев Министарства омладине и спорта уследили су након посете државног секретара за омладину Ненада Боровчанина и делегације Стразбуру, новембра 2013.
Top